Kad prestanu kiše

Svaki pesnik je

pomalo bolesnik,

znam, i ja sam takav.

 

Ali ja nisam od oni',

što olovkom srce lomi.

 

Ne, ja nisam taj.

 

Ana, ja samo želim da

poklonim ti cvet,

i od kiše da te sklonim.

 

Ili možda,

od toga malo više.

 

Al' neki drugi put

o tome,

 

neki drugi put...

 

Kad prestanu kiše...