Postoji žena

Postoji žena

koju ne mogu da opišem,

ali svaki put kad je vidim

ja se hipnotišem.

 

Postoji žena

koju da objasnim ne umem,

ali kad razmišlјam o njoj,

ni sam sebe ne razumem.

 

Postoji žena

što krade moje noći i

boji moje snove,

da,

postoji žena i

Ana se zove.