Reči Mitra Risteskog

Zapamtite reči

Risteskoga Mitra,

kad je puno srce,

puna je i litra.

 

A kad srce krene

lagano da se prazni,

tada ona litra

dođe da te kazni.

 

I sva puna srca

najviše se plaše,

da se ne stigne do dna

napunjene flaše.

 

Jer na dnu su često

one stare stvari,

koje čovek uvek

želi da zaboravi.