Stanari Glavaševe kuće

Od smrti dr Vladimira Glavaša, 16. februrara 1909. godine, u njegovoj kući nije bilo živih potomaka. Prostorije kuće je, vranjevačka pravoslavna crkva, koristila u razne svrhe. U njoj su održavani sastanci Crkvenog odbora, kao i venčanja za vreme komunizma.

Porodica Žige Velisavljeva

Deo ulaznog ajnforta na dvorište, koristilo se za odlaganje vatrogasnih, a kasnije samrtnih kola. U pomoćnim prostorijama, u kojima su nekada stanovale sluge, živela su dva crkvenjaka deda Žiga Velisavlјev (rođeni brat oca Vlaste Velisavlјeva - glumca), sa petočlanom porodicom.

Živeo je od zidarskog zanata, uglavnom je po salašima pravio štale, šupe i sve moguće pomoćne prostorije. Bio je član Dobrovolјnog vatrogasnog društva.

Kada je umro, krajem 60-tih godina, zamenjuje ga Simeon Radonić, koji je radio na zadružnom salašu u Medenjači, kao čuvar. Živeo je u Glavaševoj kući i sam održavao dvorište, sve do 80-tih godina XX veka. Deda Sima, kako su ga svi znali, u svojoj devetoj deceniji života imao je najlepšu baštu u okolini. Vranjevčani su od njega rado kupovali voće i povrće i navraćali da posete omalenog dedicu, kojeg su svi znali po skromnošću i dobroti.

„Vredan je zdravo bio, samo je jeo hleba i mleka", ispričao je komšija Stevan Pajić (75), koji mu je bio svakodnevni gost, orao mu baštu, a u popodnevnm satima pomagao da iznese klupu ispred kuće, gde su se komšije naveliko kartale.