Portret dr Vladimira Glavaša

Na godišnjem susretu zavičajaca predstavlјen je portret dr Vladimira Glavaša, koji je izradio naš član, slikar novobečejski, Milorad Mića Josimović.

Polaznu osnovu, za izradu portreta, poslužila mu je, jedino sačuvana, crno-bela fotografija dr Vladimira Glavaša, nepoznatog autora. Portret je veličine 60x80 cm I izložen je u salonu Muzeja, pored originalne diplome Pravnog fakulteta, stečene u Pragu 1863. godine.

Konačnu verziju slike izradio je autor, nakon sugestije dr Aleksandra Kasaša, da leptir mašna bude crne boje i da se stavi štilo i pero na sliku. Ram je izradio Janoš Koso koji je, od tri polovna rama, načinio jedan, uz pomoć Monike Jovanov.