Čamce i brodice čuva JP „Komunalac"

Maj 2009.

Skupština opštine Novi Bečej, na sednici održanoj 05. maja 2009. godine, donela je odluku po kojoj JP „Komunalac" preuzima ingerenciju Marine na Tisi. Odluka u celosti ovako glasi:

,,Za držanje i korišćenje čamaca, pedalina i splavova na vodi, osim čamaca koje koriste organizacije koje održavaju i obeležavaju plovne puteve, taksa se plaća u godišnjem iznosu po komadu i to:

- Čamci i pedaline 3.000 dinara

- Jahte iznad 6 metara dužine i splavovi 6.000 dinara

Da li ste znali...

da se kostur glave mamuta sa kljovama, koji je pronađen u Tisi kod Novog Bečeja 1947. godine, nalazi  u Prirodnjačkom muzeju u Novom Sadu?