Organizovanјe službi, ustanova, sportskih manifestacija

- 22. juna 1737.g. organizovana pošta za prenošenje poruka na području Banata.

- Reč "SPORT" prvi put, u našoj zemlјi, upotreblјava se 1874.g. - po izvorima iz Zrenjanina.

- Prve automobilske trke održane su 1894.g. na stazi Pariz - Ruan. Brzina je bila 24 km/sat, a već 1902.g. brzina je bila 69 km/sat.

- Prve olimpijske igre održane u Atini 1896.g.

- Odbojka potiče iz S.A.D-a i u Prvom svetskom ratu američki vojnici je preneli u Evropu. Rukomet potiče iz Nemačke, a kod nas je prenet 1933. godine. Biciklizam se počeo razvijati posle 1880.g. kada su se pojavili i prvi bicikli.

- Od jeseni 1954.g. formiran fudbalski Podsavez Zrenjanin.

- Od 01.01.1960.g. ukidaju se Opštine po mnogim mestima i pretvaraju u Mesne kancelarije, shodno novo donetom Zakonu o Komunalnom sistemu.

Povezani članci