Umesto uvoda

Kumane, leto 1931. godineNišta nije konačno i da li ima početka i kraja, ili se sve kreće u jednom krugu, a možda ide samo napred u beskraj? Da li je moguće da je čovekov život neodređen, nije definisan, kao i svih drugih živih organizama i ne živih predmeta koji se nalaze na ovoj planeti i čine živu i ne živu prirodu na njoj? Hoću da verujem da je čovek, iako najrazumnije biće, nemoćan da odredi - isplanira ne samo svoj put - život već i sve drugo oko njega. Čovek samo pokušava da, nekako, organizuje svoj život oko sebe sa drugima. On smatra da zna šta hoće i kako će to postići. Kada počne realizaciju svojih ideja, kada počne s time da živi, shvati da to ipak, ne ide kako je zamislio. Mnogo nevidlјivog, čudnog utiče na realiziciju, mnogo je faktora koji utiču pa to počinje da biva drugačije, nekada mnogo bolјe no što je želeo, a često i dosta lošije. Čovekov stvaralački rad postaje prosečan, pa čak, i ispod prosečan rezultat, ili pak remek delo. U svim sferama čovekovog života je tako. U nauci, slikarstvu, muzici, industriji, polјoprivredi, školstvu, zdravstvu, religiji ili u nekoj drugoj lјudskoj delatnosti, pa sve do običnog lјudskog, prostog života. Nema te sile, čovekove snage, volјe da bude baš onako kako je čovek zaželeo, zamislio. Zato i kažemo da nema idealnog, savršenog, da se rezultat ne dobije, baš kada treba - kada je najpotrebniji. Nema apsolutnog. Za sve što se dobije, kao rezultat, može se reći: - Mogao je biti još bolјi, kvalitetniji, blagovremeniji . A onda se pomirimo sa ishodom i kažemo - Pa, dobro je.

Jer sve što se pojavi na svetu kao rezultat čovekovog rada nije savršeno. Ono je moglo da bude bolјe, racionalnije. Put do njegovog ostvarenja je mogao biti kraći. Nјegova upotrebna vrednost je mogla biti dostupna neograničenom broju lјudi bez obzira na materijalni status istih. Da se njime ne stvara dalјe raslojavanje lјudskog roda, da jedni druge ne stavlјaju u podređeni ili nadređeni položaj. Da jedni ne gladuju, a drugi imaju previše ili da se ne povećava broj bolesnih. Da jedni ne budu nepismeni i da se nepismenost širi, a drugi da intelektualno vladaju nad drugima. Da nema neizlečivih, nesrećnih, gladnih. Da postoji bolјa tolerancija no što je ova sadašnja.

Ova knjiga je nastavak prve knjige koju sam napisao i ona čitaocu predstavlјa događaje iz sfere sportskog i kulturnog života novije istorije našeg Kumana. Stvarajući prvu knjigu mislio sam da će ona biti sa svim događajima kako je tematski napisana. Da neće biti dopuna. Da su lјudi, savremenici rekli sve iz tih vremena i o tim temama. Da u štampanju knjige neće biti finansijskih problema. Da će Kumančani biti više zainteresovani za život svojih predaka i da 500 odštampanih primeraka knjige neće biti dovolјno, a možda će doživeti i svoje drugo izdanje. Ali, ne lezi vraže! Knjiga se pojavila iz štampe, pa se lјudi, čitajući sećaju još i podosta interesantnog. A šteta bi bilo to zaboraviti, ne napisati. Knjiga tretira vrlo interesantnu, ne tako daleku prošlost Kumančana, ali Kumančani ostaju ravnodušni. Ne vuče ih nostalgija prema mestu rođenja, prema svojim precima, prema događajima, načinu života, zanimanju, sklonostima. Iako knjiga sadrži siaset događaja, podataka, imena o kojima, do sada, mnogi nisu znali, nigde nije zapisano i objavlјeno, Kumančani se odnose kao da se tu ne radi o njihovim meštanima već tamo nekim nepoznatim, dalekim i nepristupačnim lјudima.

Prosto je neverovatno da stanovnici Kumana, uopšte nisu zainteresovani za četiri knjige o Kumanu koje su izdate u zadnje tri - četiri godine. Niti ih kupuju, niti čitaju. Čast izuzecima, ali njih je vrlo mali broj. To su neki Kumančani koji stanuju u Kumanu, a veći broj je Kumančana koji stanuju van Kumana. Ukupno, njih nema više od tridesetak.

A šta da se kaže o zainteresovanosti privrede u štampanju - izdavanju ovih knjiga. Dosadašnji rukovodioci privrednih organizacija iz Kumana (do 2001. godine) nisu pokazivali interesovanje i apriori su odbijali svaku saradnju na ovom planu. Pa mogli su bar, otkupiti knjige za svakog zaposlenog člana, pa da oni i njihova deca imaju mogućnost upoznati svoju bližu i dalјu prošlost. Da im postane bliža prošlost svojih predaka, a i sadašnjost, stvarnost i da ih mogu bolјe razumeti. Valјda su toliko zaslužili?

A nije tačno, da baš, ni jedna od postojećih triju firmi nije u ekonomskoj moći da učestvuje u ovom plemenitom poduhvatu. To je za svaku osudu i graniči se sa opstrukcijom. Valјda su razmišlјali - da smo mi autori bilo bi novca, a ovako to nam ne treba! Zapravo, prisutna je zavist, lјubomora, ograničenost duha, jedno totalno samozadovolјstvo. Sve što je bilo pre njih i šta će biti posle njih, neka se zaboravi, a samo da se pamte godine njihovog rukovođenja firmama.

Kumane iz 1934. godineNakon pada Miloševićevog autokratskog i korumpiranog režima, uspostavlјanjem prve demokratske vlasti na svim nivoima i u Kumanu su zamenjeni rukovodioci u Mesnoj zajednici, Zemlјoradničkoj zadruzi i "Biseru". Građani Kumana zaposleni u ovim radnim organizacijama a i polјoprivrednoj organizaciji "Jedinstvo" su izabrali nove rukovodioce. To su ličnosti sa savremenim - novim shvatanjima položaja i uloge naše države, njene ekonomije i društvenih odnosa u sferi novog svetskog poretka, Evropske zajednice i važećih interesa. Dolaskom ovih novih rukovodilaca, naročito u Mesnoj zajednici i "Biseru" zainteresovanost je mnogo veća za životna pitanja građana i zaposlenih. Orijentacija ka oživlјavanju zavičajnih, kulturnih i sportskih aktivnosti i uspostavlјanju stalnih, sigurnih izvora u finansiranju i negovanju ovih duhovnih vrednosti je direktan podsticaj sadašnjim mladim i budućim generacijama da će imati daleko bolјu budućnost. Omogućava im se da ponovo pronađu sebe, postanu korisni članovi zajednice i izgrađuju novi svet po njihovoj meri.

Znači, na svu sreću svet se sastoji i od plemenitih lјudi, lјudi širokih vidika, koji znaju šta znači i kolika je vrednost napisane knjige - dokumenta mnogih generacija - istorije. To su lјudi dobre volјe. Zahvalјujući njima ova izdanja su, ili će, doživeti svetlo dana. Nјima hvala i njihova večnost je zagarantovana. Uvek će se znati da su oni bili ti, koji su omogućili život izdanjima i njihovo večno trajanje.

Iako sam na prvoj knjizi radio punih 25 godina, uklјučujući i prikuplјanje građe za ovu knjigu, moram da priznam da nisam potpuno zadovolјan. Najviše s razloga što je štampanje - izdanje ovih knjiga moglo biti par godina ranije. No stečeno saznanje da su Kumančani specifični soj lјudi, da ih tradicija puno ne interesuje, ipak sam ubeđen da o Kumanu treba što više knjiga napisati i tako razbiti tu učmalost, tu agoniju neznanja. Pitanja kao što su: - Zašto da se saznaje prošlost kada se od nje nema koristi? Zar je važno ko se čime bavio, kada je to bilo i ko su ti akteri radnji i događaja? Zar je važno saznati da li je u porodici bilo predaka koji su stvarali istoriju Kumana u sportskom ili kulturnom, pa i drugom značajnom živlјenju? Lakše je kažu, biti ne preopterećen prošlošću. Ona može samo da škodi, da pokrene uspavane strasti, pa da stvara i rasplamsava nezadovolјstva. Takva pitanja će se sve manje postavlјati, na ovakav način će se sve manje razmišlјati. Koreni budućnosti su u prošlosti i što se više neguje - poznaje lakše se dolazi do nove i bolјe budućnosti.

Knjiga je pisana razumlјivim, običnim stilom i jezikom. Događaji i podaci su uneti u knjigu na osnovu kazivanja mnogih učesnika, savremenika sportskih i svih drugih zbivanja u Kumanima. Takođe je korištena i arhivska građa:

- Sportskog društva "2. Oktobar" iz Kumana za fudbal, šah, rukomet, odbojku, košarku i druge sportske događaje,

- bivšeg Kulturno - umetničkog društva "Jovan Aćimac", a sada "Radivoj Tatić" iz Kumana,

- rukometnog, šahovskog i košarkaškog saveza Zrenjanin i Novi Sad,

Odmah da kažem da je arhiva fudbalskog kluba "2. Oktobar" preko 80% uništena ne postoji, a to što ima je u nesređenom stanju. Međutim pojedini fudbaleri i treneri imaju svoju, ličnu arhivu - dokumentaciju i ona je bila od velike koristi, i to:

- Kukun Milorada - Kuka, iz Kumana za 1973-1974-1975 ijesen 1979. godinu

- Varadinac Milana, iz Kumana /autora ove knjige/ za 1963-1964,1967-1968, 1975-1976-1977-1978-1979-1980, pa 1983, te 1985-1986,1996-1999. godinu i sva građa iz vremena kada je bio sekretar fudbalskog kluba,

- Stančić Stadoje i Tikvenjac Karolјa - Karči, ad-hok događaji, a što neki detalј i kod Vlajkov Stevana - Pižona.

Posebno ističem da sam iz arhivske dokumentacije Matice srpske u Novom Sadu prikupio podatke o Dr. Dimitriju Kirilović, Dr. Andriji Mirković i Milutinu Doroslovcu /Milo Dor/.

Bitno je istaći da su prof. Dr. Dragan Stupar i Ilija Savkov značajno pomogli svojom dokumentacijom o Dr. Andriji Mirković.

Takođe su dobro sačuvani isečci iz raznih novina Ćurčić Stevana - Poštara, kao i lična arhiva o šahu Milankov Milenka - Busije iz 1956. godine. Pored toga, prelistao - pregledao sam kompletno izdanje lista "Zrenjanin" od 1952-1997. godine, kao i lokalni list opštine Novi Bečej "Naše novine" iz 1965- 1966-1967. godine U ovome su mi pomogli i Stančić Č. Ivan, iz Kumana i Ivaniš Ratko, izbeglica sa boravištem u Kumanu.

Jedan Kumančan nije pružio pomoć, pa je to na njegovoj savesti, iako je bio direktno uklјučen u pojedina sportska zbivanja u Kumanu /kao funkcioner kluba/. On će se sam prepoznati čitajući ove redove. Nјegova apstinencija je neprihvatlјiva i prelazi u aroganciju.

Doprinos rukovodstva košarkaškog kluba je bio minimalac - simboličan, jer postojeća dokumentacija - arhiva nije sređena i nisam je mogao koristiti, pa sam morao podatke uzimati iz strukovnog saveza u Zrenjaninu. Odgovorno lice u ovom savezu je bilo vrlo predusretlјivo što je za svaku pohvalu.

U pisanju knjige koristio sam i neke podatke već izdatih knjiga o fudbalskim klubovima i to: "Jedinstvo" iz Novog Bečeja, "Rusanda" iz Melenaca i "Banat" iz Zrenjanina kao i brošuru koju sam napisao povodom proslave 50-to godišlјice fudbalskog kluba "2. Oktobar" iz Kumana. Iz ovih materijala upoređivao sam - proveravo objavlјene rezultate kumanskog kluba i o fudbalerima koji su igrali u ovim klubovima.

Naravno, moj višegodišnji igrački staž, trenerski staž i članstvo u upravi sportskog društva i fudbalskog kluba mnogo mi je koristilo u pisanju knjige.

Sportske biografije - karkateristike fudbalera pisane su sa aspekta kvaliteta fudbalera i stepena takmičenja fudbalskog kluba bez ikakve pretenzije da se fudbaleri prikažu u kvalitetu koji to ne zaslužuju. Svi su oni dobri, a među njima ima mnogo bolјih, ne po tome što su igrali u klubovima koji su se takmičili u višim stepenima - nivoima, već po tome što su, iz svoje skromnosti, ostajali u Kumanu, a istih su, a možda i bolјih kvaliteta od tzv. profesionalaca. Pojedinci su odlazili da se tamo dokažu. Drugi to nisu hteli, nisu imali takvih ambicija, a da su otišli, možda bi i više postigli - pružili od onih koji su već tamo bili. U svakom slučaju fudbaleri koji su igrali za druge klubove predstavlјali su svoje Kumane na najbolјi mogući način i sigurno je da su se Kumančani sa njima dičili.

U prvom svom delu i ova knjiga sadrži podatke i događaje iz ranije i bliže istorije Kumana i njegove okoline, a koji su interesantni za ovaj lokalitet. Oni su istorijsko - faktografskog značaja i prikazani su po temama i godinama događanja ili objavlјivanja. Nјihov značaj je u tome što će biti na jednom mestu i lako se mogu, kasnije, koristiti za neku naučnu ili drugu vrstu obrade. Skuplјeni su na ovom mestu iz različitih publikacija i tako pokrenuta i zaustavlјena sudbina zaborava. Sa objavlјenim podacima u prvoj knjizi to je sada oko 90 % najvažnijih zbivanja iz našeg Kumana i okoline. Knjiga sadrži i razne događaje - rezultate iz perioda koji je prikazan u prvoj knjizi. To je zbog toga što, u vreme pisanja prve knjige, autor za njih nije znao i što prva knjiga neće imati svoje dopunjeno izdanje.

Ova knjiga pruža mogućnost da se čitaoci upoznaju, pored fudbala, sa razvojem i radom:

- pozorišno - amaterskog društva "Jovan Aćimac", a sada "Radivoj Tatić“

- šah - klubom "Mladost", a sada "2. Oktobar" - svi iz Kumana

- rukometnim klubom "Kumane", "Partizan" i "2. Oktobar" - svi iz Kumana

- rukometnim klubom "2. 0ktobar"

- košarkaškim klubom "2. 0ktobar",

- folklorom, muzikom

U knjizi su predstavlјeni kao posebne celine i kao takvi odražavaju skup rada i sveukupnost postignutih rezultata.

Posebno poglavlјe ove knjige čine akteri - ličnosti iz Kumana koji su postigli najviše što je moguće postići u svom zanimanju, ili su ostvarili takav rezultat koji predstavalјa vrlo značajan događaj širom Jugoslavije, pa su se zbog toga nametnuli široj javnosti. Pojedini akteri - ličnosti nisu više u Kumanu, ali zbog toga što su Kumančani zaslužuju svoje mesto u ovoj knjizi.

Povezani članci