Page 6 of 244

Da li ste znali...

2.10.1944. godine oslobođeno Kumane, ušla Ruska vojska.