Opština Novi Bečej: Geografska monografija sa prikazom prirodnih karakteristika, stanovništva, privrede i naselja

Istražite duboko ukorijenjene prirodne čari i ekonomske potencijale Opštine Novi Bečej kroz sveobuhvatnu geografsku monografiju. Upoznajte se sa fascinantnim aspektima reljefa, geologije, klime, voda, biljnog i životinjskog sveta, dok istovremeno istražujete živopisna naselja i raznovrsnu privredu. Ova informativna knjiga pruža dragocen uvid u bogatstvo jedinstvenog vojvođanskog kraja, nudeći širok spektar informacija korisnih za obrazovanje, regionalno planiranje i očuvanje lokalnog identiteta.

Evolutivni preobražaj ratarske proizvodnje: Analiza strukturnih promena u Novom Bečeju (1965-1980)

Na osnovu zastupljenosti pojedinih grupa ratarskih kultura, može se upoznati ranija i sadašnja struktura proizvodnje i odrediti proizvodna orijentacija u narednom periodu. S ciljem da se potpunije sagleda struktura ratarske proizvodnje na teritoriji opštine i uoče bitnije promene u njoj, treba analizirati podatke od 1965. do 1970. i od 1975. do 1980. godine. U ovim vremenskim razdobljima došlo je do različitih promena u ukupnoj setvenoj strukturi, što pruža dovoljnu osnovu za uočavanje pozitivnih tendencija i utvrđivanje adekvatnih puteva daljeg razvoja ratarstva.

Razvoj voćarstva i vinogradarstva na Bisernom ostrvu

Razvoj voćarstva i vinogradarstva na Bisernom ostrvu

Blago zatalasano zemljište, rastresito tle i odgovarajuće klimatske prilike u pojedinim delovima novobečejske subregije, pružaju pogodne prirodne preduslove za razvoj voćarstva i vinogradarstva. I pored toga, ove dve podgrane privrede još ni približno nisu ostvarile mogući razvoj.

Ekonomska analiza poljoprivrede i stočarstva u Novom Bečeju: Izazovi i perspektive (1970-1985)

Ekonomska analiza poljoprivrede i stočarstva u Novom Bečeju: Izazovi i perspektive (1970-1985)

Savremena poljoprivredna proizvodnja, zasnovana na naučnim osnovama, objedinjuje biljnu i stočnu proizvodnju, tako da se ostvaruje racionalnije korišćenje obradivih površina i potpunije finalisanje biljne proizvodnje. Stoga je, posle ratarstva, stočarstvo najznačajnija grana poljoprivređe. Vodeće grane su govedarstvo i svinjarstvo, pa se njima i posvećuje najviše pažnje.

Šumarstvo u Novom Bečeju: Prilike, izazovi i potencijali za razvoj

Šumarstvo u Novom Bečeju: Prilike, izazovi i potencijali za razvoj

U novobečejskoj privredi, šumarstvo kao privredna grana nema poseban značaj. Površine pod šumom kreću se oko 1.100 ha, što čini svega oko 1,7% ukupne teritorije opštine. Šumske površine nalaze se sa obe strane Tise, u uskim pojasevima pored reke, i mestimično, na vodoplavnim terenima u unutrašnjosti hatara novobečejske opštine. Površine pod brzorastućom topolom svake godine se povećavaju, što će bitno uticati na intenziviranje šumarstva i njegovu veću zastupljenost među ostalim granama privrede.

Razvoj industrije u Novom Bečeju

Razvoj industrije u Novom Bečeju

Među privrednim granama novobečejske subregije, industrija pripada grupi mlađih. Prvi začeci industrije javljaju se krajem XIX i početkom XX veka. Preteče današnje raznovrsne industrije bili su prvi parni mlinovi i fabrika za proizvodnju cigle i crepa. Posle drugog svetskog rata, uporedo sa razvojem raznovrsnije i intenzivnije poljoprivrede, industrije postepeno dobija sve značajnije mesto u privredi opštine. Od 1960. godine započinje brži razvoj industrije, i novobečejska subregija se iz tipično agrarnog razvija u agrarno-industrijsko područje severnog Banata.

Razvoj Industrije Građevinske Keramike "Polet" u Novom Bečeju: Od skromnih početaka do izuzetnih dostignuća

Razvoj Industrije Građevinske Keramike "Polet" u Novom Bečeju: Od skromnih početaka do izuzetnih dostignuća

U okviru industrijskog razvoja u novobečejskoj subregiji, najveći uspon ostvarila je Industrija građevinske keramike »Polet« u Novom Bečeju.

U kratkom istorijatu nastanka i razvoja ove industrije značajno je istaći da se njeni prvi začeci javljaju početkom XX veka. Na bazi veoma kvalitetne gline i jeftine radne snage, meštanin Vagner Ištvan je 1907. godine na ovom mestu izgradio fabriku cigle i crepa. Sa svega 30 sezonskih radnika, uglavnom bez kvalifikacija, i primitivnim načinom rada, u početku je ostvarivana veoma skromna proizvodnja cigle i crepa.

Hemijska industrija

Najmlađu granu industrije na teritoriji opštine čini hemijska industrija. Za sada jedinu radnu organizaciju u ovoj oblasti predstavlja »Biser« Kumane. Sa veoma skromnim kapacitetima i uslovima za rad, ova fabrika posluje od 1980. godine. Osnovni proizvodi fabrike su sredstva za pranje i čišćenje, u prahu, tečnosti, u obliku paste, i čvrsti deterdženti. Ukupan asortiman ovakvih proizvoda obuhvata 11 jedinica.

Tekstilna industrija

Sa dve decenije postojanja, ova grana industrije pripada grupi starijih privrednih grana u novobečejskoj subregiji. Zastupljena je sa dve privredne organizacije:

1. Osnovna organizacija udruženog rada »Tisa« — Novi Bečej,

2. Industrija trikotaže »Mladost« — Novi Bečej.

Industrija obuće

Preduzeće za izradu obuće »Pobeda« — Novi Bečej datira iz 1947. godine, kada su ovu radnu organizaciju, kao zanatsku zadrugu, osnovale zanatlije u Novom Bečeju. U početku je u ovoj zadruzi radilo oko 35 različitih zanatlija. To su bili pretežno obućari, papučari i opančari. Posle sedam godina rada, ova zanatska zadruga je rasformirana, a odmah zatim osnovano je novo preduzeće za izradu obuće, pod nazivom »Pobeda« Novi Bečej (u daljem tekstu »Pobeda«). U početku, preduzeće je imalo svega 13 radnika. Radnu snagu su činile zanatlije, nekoliko polukvalifikovanih radnika i učenika u privredi. Posle novih šest godina rada »Pobedi« se pripaja kolektiv zanatske zadruge »Banat«, sa svim osnovnim sredstvima i 12 zaposlenih radnika. Tako »Pobeda« dobija konačnu fizionomiju radne organizacije, sa preko 25 zaposlenih radnika i najpotrebnijim osnovnim sredstvima.

Prehrambena industrija

U okviru prehrambene industrije novobečejske subregije rade tri privredne organizacije:

1. Mlin »Vojvodina« Novi Bečej,

2. Mlin »Oslobođenje« Novo Miloševo, i

3. »Mlekoprodukt« Novi Bečej.

Grafička industrija

Grafičku industriju u novobečejskoj subregiji čini samo jedna radna organizacija, pod nazivom Grafičko preduzeće »1. maj« Novi Bečej. Njen nastanak datira iz 1898. godine, kad je nekadašnji novobečejski knjižar Giga Jovanović, pored knjižare, osnovao i malu štampariju.

Bočar

Bočar

Po veličini i broju stanovnika, Bočar je najmanje naselje u novobečejskoj opštini. Izgrađeno je na ivici lesne terase, kao i većina banatskih naselja. Nalazi se u severnom delu Banata, severoistočno od Novog Bečeja. Od sedišta opštine Bočar je udaljen 25 km. Severoistočno od ovog naselja, na udaljenosti od 20 km, nalazi se najrazvijeniji privredni centar severnog Banata — Kikinda. U severozapadnom pravcu, na udaljenosti od 27 km, nalazi se drugi privredni centar Banata — Čoka. Među seoskim naseljima, najbliži Bočaru su, u jugoistočnom pravcu, na svega 5 km udaljenosti, Novo Miloševo, severno od Bočara je 8 km udaljen i Iđoš, a severozapadno, na 12 km udaljenosti je Padej.

Kumane

Kumane

U jugoistočnom delu novobečejske subregije nalazi se Kumane. Ovo naselje je najbliže središtu opštine — od Novog Bečeja je udaljeno svega 12 km. Izgrađeno je na obalskoj gredici — akumulativnom uzvišenju, koje je za sobom ostavila Tisa. Usled veoma niskog i vodoplavnog zemljišta i neregulisanog toka Tise, Kumane je u prošlosti nekoliko puta menjalo lokaciju. Poslednji put, 1801. godine, izgrađeno je novo naselje na mestu gde se i sada nalazi.

Novo Miloševo

Novo Miloševo

Severoistočno od Novog Bečeja, na udaljenosti od 18 km, nalazi se Novo Miloševo. Ovo selo je po veličini. i broju stanovnika drugo naselje u opštini. Izgrađeno je na lesnoj terasi, koja je blago nagnuta ka zapadu, prema aluvijalnoj ravni Tise.