Opština Novi Bečej: Geografska monografija sa prikazom prirodnih karakteristika, stanovništva, privrede i naselja

Istražite duboko ukorijenjene prirodne čari i ekonomske potencijale Opštine Novi Bečej kroz sveobuhvatnu geografsku monografiju. Upoznajte se sa fascinantnim aspektima reljefa, geologije, klime, voda, biljnog i životinjskog sveta, dok istovremeno istražujete živopisna naselja i raznovrsnu privredu. Ova informativna knjiga pruža dragocen uvid u bogatstvo jedinstvenog vojvođanskog kraja, nudeći širok spektar informacija korisnih za obrazovanje, regionalno planiranje i očuvanje lokalnog identiteta.

Dinamika etničke strukture: Analiza promena u stanovništvu Opštine Novi Bečej

Etnička struktura stanovništva na teritoriji opštine veoma je šarolika. U ovoj subregiji već odavno živi više od 12 naroda i narodnosti. U kratkom istorijskom osvrtu na period naseljavanja ove teritorije, već smo naglasili da su Srbi činili prve doseljenike, koji su na ovom tlu ostali do danas. Zatim se, u nekoliko navrata, naseljavaju Mađari, a potom Nemci i ostali narodi. Veća nacionalna šarolikost javlja se tek posle drugog svetskog rata.

Analizom nacionalne strukture stanovništva na teritoriji opštine u 1961. i 1971. godini, u oba popisa zapaža se najveća zastupljenost Srba (71,2% odnosno 70,2%). Srbi čine oko 2/3 ukupnog stanovništva. Drugu etničku grupu po zastupljenosti čine Mađari, sa oko 26%. Na ostale narode i narodnosti otpada svega oko 3%.

Posebno je izdvojena grupa stanovnika koji su se u popisu 1971. godine izjasnili kao Jugosloveni. Iz grupe ostalih stanovnika izdvojeni su Nemci, Slovenci i Rusini. Prema brojčanoj i procentualnoj zastupljenosti 1971. godine, redosled naroda i narodnosti u opštini bio je sledeći: Srbi sa preko 70% zastupljenosti, Mađari sa oko 25% zastupljenosti, stanovnici koji su se izjasnili kao Jugosloveni sa oko 1,5%, a potom, ispod jeđnog procenta, slede: Romi, Hrvati, Rumuni, Makedonci, Crnogorci, Nemci, Slovaci, Slovenci, Rusini i, sa 0,64%, ostali narodi i narodnosti.

Etnička struktura stanovništva po naseljenim mestima opštine je različita. Najbrojniju etničku grupu u svim naseljima čine Srbi, a potom Mađari. Najveću skupinu stanovnika mađarske narodnosti ima Novi Bečej. Karakteristično je da je razmeštaj Roma veoma različit. Najbrojniji su u selu Kumane, a najmanje ih je u Bočaru. Preko 100 stanovnika rumunske narodnosti živi u Novom Bečeju, a svega po četiri ili pet živi u Bočaru, Kumanu i Novom Miloševu. Sličan je i razmeštaj Hrvata, Makedonaca i Crnogoraca. Slovenci su podjednako raspoređeni: po šest, odnosno sedam, u Kumanu, Novom Bečeju i Novom Miloševu, dok samo jedan živi u Bočaru. Rusina ima samo u dva naselja, Novom Bečeju i Kumanu.

Uporedna etnička struktura opštine, prema popisu iz 1971. i 1981. godine, ukazuje na određene promene u zastupljenosti pojedinih naroda i narodnosti u proteklom desetogodišnjem periodu. Broj Srba (najbrojnije etničke grupe) smanjen je sa 22.298 (1971. godine) na 20.115 (1981), odnosno sa 70,28% na 67,26%. Učešće Mađara u etničkoj strukturi takođe je smanjen sa 25,88% na 24,00%. Broj stanovnika jugoslovenske narodnosti vidno je povećan, sa 1,06% (1971) na 4,21% (1981. godine). Brojčana zastupljenost ostalih naroda i narodnosti nije bitno izmenjena. Iz popisne grupe ostalih izdvojeni su Muslimani, neizjašnjeni i neopredeljeni, kojih je u celoj etničkoj strukturi najmanje.

Related Articles