Opština Novi Bečej: Geografska monografija sa prikazom prirodnih karakteristika, stanovništva, privrede i naselja

Istražite duboko ukorijenjene prirodne čari i ekonomske potencijale Opštine Novi Bečej kroz sveobuhvatnu geografsku monografiju. Upoznajte se sa fascinantnim aspektima reljefa, geologije, klime, voda, biljnog i životinjskog sveta, dok istovremeno istražujete živopisna naselja i raznovrsnu privredu. Ova informativna knjiga pruža dragocen uvid u bogatstvo jedinstvenog vojvođanskog kraja, nudeći širok spektar informacija korisnih za obrazovanje, regionalno planiranje i očuvanje lokalnog identiteta.

Prehrambena industrija

U okviru prehrambene industrije novobečejske subregije rade tri privredne organizacije:

1. Mlin »Vojvodina« Novi Bečej,

2. Mlin »Oslobođenje« Novo Miloševo, i

3. »Mlekoprodukt« Novi Bečej.

Mlin »Vojvodina« Novi Bečej, kao i većina mlinova u Vojvodini, izgrađen je i otpočeo sa radom još pre drugog svetskog rata. Nekadašnje vlasništvo privatnog posednika Lenharta, posle rata prešlo je u društveno vlasništvo — pod nazivom Gradsko mlinsko preduzeće, Novi Bečej. Naziv mlina još dva puta se menjao; najpre je postao »Žitopromet« u Novom Bečeju, a zatim Mlin »Vojvodina«.

Osnovna delatnost ovog prehrambenog preduzeća bila je mlevenje pšenice. Usled dotrajalosti mašina i objekta, 1963. godine sagrađen je novi mlin i opremljen savremenijim mašinama. Ubrzo se osetila potreba za gradnjom silosa, koji bi prihvatao i sušio tržišne viškove žita u novobečejskoj subregiji. Silos je završen 1965. godine i tada je, radi uspešnijeg daljeg poslovanja, došlo do integracije mlina »Vojvodine« sa »Žitoproduktom« iz Zrenjanina. Zajedničko poslovanje sa ovim zrenjaninskim kolektivom i danas traje.

Osnovne proizvode mlina čine različiti tipovi brašna: krupičasto brašno tip 400 za fabrike testenina, tip 400 i 500 za opštu upotrebu i beli hleb, tip 600 za polubeli hleb i tipovi 800 i 1000 za širu proizvodnju hleba. Među nuzproizvodima najznačajnije su mekinje (kora pšenice), koje se koriste u stočnoj ishrani, i stočno brašno. Godišnji kapacitet prerade kreće se oko 2.000 vagona pšenice. Osnovnu sirovinu mlin obezbeđuje na teritoriji novobečejske opštine. Pored mlina, silos prima i suši oko 1.000 vagona pšenice, takođe sa istog agrarnog područja.

Radnu snagu čini ukupno 56 zaposlenih radnika, od kojih su 95% muškarci. Kvalifikaciona struktura radne snage nije najpovoljnija, ali se ona svake godine povećava primanjem mladih pripravnika, kvalifikovanih i visokokvalifikovanih radnika, što bitno popravlja pomenutu strukturu.

Uvođenjem novih mašina i rekonstrukcijom postojećih, kao i povećanjem broja radnika, proizvodnja postepeno raste. Ovome doprinosi i rad u tri smene. U kolektivu se prate nova tehnološka zbivanja i čine se stalni napori ka unapređivanju i usavršavanju proizvodnog procesa. Proizvodnja se istovremeno, i po kvalitetu i po kvantitetu, prilagođava potrebama tržišta, što se pozitivno odražava na tempo opšteg razvoja. Pošto su silos i mlin locirani u blizini železničke stanice, proizvodi se najčešće prevoze železnicom, a po potrebi i drumskim transportnim vozilima »Servo Mihalja« iz Zrenjanina, koji inače vrši transport robe za potrebe »Žitoprodukta« iz Zrenjanina.

U okviru perspektivnog razvoja i daljeg unapređenja poslovanja planira se rekonstrukcija proizvodnog prostora, uvođenje centralnog grejanja u sve pogone i korišćenje plina, izgradnja objekata koji će obezbediti novi prostor za skladište, laboratoriju i društvenu ishranu radnika. Sve to, uz stalno usavršavanje tehnologije proizvodnje, treba da doprinese daljem jačanju i razvoju ove privredne organizacije.

Mlin »Oslobođenje« u Novom Miloševu ima znatno manji proizvodni kapacitet i manji broj radnika. Kao mlinski pogon nalazi se u sastavu Poljoprivrednog kombinata »Uglješa Terzin« iz Kikinde. Osnovnim sirovinama snabdeva se iz lokalnog agrarnog prostora, a prerađenu pšenicu, preko pomenutog poljoprivrednog kombinata, plasira na domaće tržište.

»Mlekoprodukt« Novi Bečej, pored mlinova, još jedan je činilac prehrambene industrije u ovom regionu. Prve začetke ove radne organizacije predstavljala je obična mlekara, koju je osnovala Zemljoradnička zadruga u Novom Bečeju odmah posle drugog svetskog rata. Bez mašinske opreme, u neadekvatnim prostorijama, do 1953. godine obrada mleka obavljana je ručno. Tada je izgrađen poseban objekat za prijem i preradu mleka i otpočelo je postepeno opremanje mlekare specijalnim mašinama. Dve godine kasnije mlekara dobija naziv »Mlekobanat« i nastavlja sa polumašinskom obradom mleka. Od 1963. do 1965. godine izvršena je nova rekonstrukcija i nabavka novih mašina. Iste godine, u cilju uspešnijeg poslovanja, »Mleko-banat« iz Novog Bečeja integriše se sa »Mlekoproduktom« iz Zrenjanina, u čijem sastavu i danas radi.

Kad su nabavljene mašine za pasterizaciju mleka, separator za skidanje masnoće mleka, holandska kada za mehaničku obradu sireva, parni kotlovi za zagrevanje mleka tehničkom parom i hladnjača, otpočela je proizvodnja raznovrsnih mlečnih proizvoda. Među proizvodima mlekare vodeće mesto po obimu proizvodnje pripada različitim vrstama sireva (kačkavalj, trapist, gauda, grojer), kiselom mleku i jogurtu.

Mleko za svoje potizvode mlekara obezbeđuje na užoj i široj teritoriji srednjeg Banata. Stočarstvo okolnog područja potpuno podmiruje sirovinske potrebe mlekare, čiji se godišnji kapacitet prerade mleka kreće oko sedam miliona litara.

Radnu snagu čini preko 40 stalno zaposlenih radnika. U kvalifikacionoj strukturi, preko 50% čine kvalifikovani i polukvalifikovani radnici. U letnjem periodu godine, za sezonske poslove, uzima se i nekvalifikovana sezonska radna snaga, kako bi se lakše obavljao prijem i gruba prerada veće količine mleka.

Related Articles

Grafička industrija

Industrija obuće

Tekstilna industrija