Lazaret u Turskom (Novom) Bečeju u toku Prvog svetskog rata (1914-1918): Podružnica Crvenog krsta u Turskom (Novom) Bečeju

Otkrijte značaj Lazareta u Turskom Bečeju tokom Prvog svetskog rata (1914-1918) i ulogu Podružnice Crvenog krsta. Proučite požrtvovan rad osoblja kroz priču i autentične fotografije iz 1915.

U dvorcu porodice Šoljmoš, koji se nalazio na mestu sadašnjeg Doma zdravlja, nalazila se bolnica sa 24 ležaja
Featured

Završna reč

Sasvim sam siguran da je ovo bila poslednja godišnja skupština Društva Crvenog krsta, jer su stranice zapisnika nadalјe ostale prazne. Do kada je Društvo vršilo svoju humanitarnu aktivnost i kada se raspalo, moja dosadašnja istraživanja i saznanja još nisu naišla na pravi odgovor; ali sam se sa imenima njegovih članova susretao u spiskovima imena mađarskih, srpskih i jevrejskih ženskih udruženja, koja su formirana još u poslednjim godinama 19 veka.

Pismo organizatora državnog dana bioskopa od 7. juna 1915. godine upućeno upravi Društva Crvenog krsta u Turskom BečejuNa kraju ovog istraživanja, treba da konstatujemo, da su za vrema rata (1914-1918) stanovnici Turskog Bečeja, Mađari i Srbi, zbog svoje nacionalne pripadnosti sa različitim očekivanjima čekali završetak rata. Dok je Srpsko stanovništvo živelo u nadi da se pripoji Srbiji, dotle je Mađarsko stanovništvo smatralo da je normalno da Turski Bečej ostane u okviru mađarske države. Pored svih ovih razlika i svih lјudskih i materijalnih gubitaka prouzrokovanih ratom, obe nacije su se zalagale za složan i miran suživot. Šansu da ostvare ove želјe u velikoj meri i u prvom redu im je dalo Turskobečejsko udruženje Crvenog krsta.

Činjenicu da je do naših dana sačuvana dokumentacija, zapisnici o radu Turskobečejskog društva Crvenog krsta i lazareta, možemo pre svega zahvaliti njegovom predsedniku, turskobečejskom župniku Ambruš Arturu (1865-1942), koji je 1904. preuzeo vođstvo parohije i koji je do kraja života vršio pastoralnu misiju među katoličkim živlјem našeg mesta. Za vreme njegovog službovanja su stare i vredne knjige župne biblioteke bile ponovo ukoričene u štampariji Gige Jovanovića. O tome kako je brinuo o arhivi i sa kakvom pažnjom je vodio računa o njoj, najbolјe svedoče dokumenti u ormarima. Arhiva novobečejske katoličke plebanije krije još mnoge dragocene dokumente koji svedoče o istoriji našeg mesta i iskreno se nadam da će i one jednom ugledati svetlo dana.

Related Articles