Obnova kuće Vladimira Glavaša

Obnova kuće Vladimira Glavaša

Stanje pre početka radova

Stanje Glavaševe kuće bilo je do kraja 2006. godine veoma loše. Oštećenja su nastala zbog neodržavanja i izloženosti atmosferskim uticajima. Kuća duži vremenski period nije korišćena, a posle provale bila je zatvorena i nedostupna posetiocima.

Krovni pokrivač, stari biber crep, bio je u vrlo lošem stanju i došlo je do prokišnjavanja, deformacije krovne građe i oblika krova, te su nastala ulegnuća. Oluci i olučne vertikale su propali. Atmosferilije su se direktno slivale prouzrokujući otpadanje maltera. Usled delovanja kapilarne vlage došlo je do oštećenja zidova. Fasadna plastika (pilastri sa kapitelima i geometrijski ornamenti na parapetima) bila je u relativno dobrom stanju. Sa postojećih metalnih zaštitnih rešetki na prozorima i podrumskih kapaka boja se lјuštila i korozija je bila primetna. Na većini prozorskih krila stakla su bila polupana. Ulazna kolska ajnfort kapija bila je u veoma lošem stanju, sa oštećenim drvenim delovima i slјuštenom bojom. Pod od opeke starog formata, u slogu „riblјe kosti“ u ajnfortu, bio je ulegnut usled sleganja zemlјane podloge, a ulazne stepenice od drvenih talpi su se iskrivile.

Stanje enterijera bilo je veoma loše. Na zidovima i plafonima videle su se pukotine usled sleganja, a zidna dekoracija na mnogim mestima bila je oštećena. Plafoni su bili deformisani usled prokišnjavanja, a na plafonskoj oblozi videli su se tragovi prokišnjavanja i ogolјena tavanska konstrukcija. Brodski pod je na nekim mestima bio oštećen. Unutrašnja stolarija bila je u bolјem stanju od spolјne, ali je zahtevala popravku i bojenje.

 

Konzervatorsko – restauratorski radovi

Zavod za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin izradio je projektnu dokumentaciju za obnovu Glavaševe kuće početkom 2006. godine. Planiranim radovima predviđeno je da se obnove i istaknu oblikovne i prostorne vrednosti. Konzervatorsko-restauratorski radovi započeti oktobra 2006. godine odvijali su se u tri faze.

U prvoj fazi izvršena je demontaža krovne konstrukcije i pokrivača i postavlјen novi biber crep i krovna konstrukcija. Uz novu limariju od pocinkovanog bojenog lima, kuća je zaštićena od dalјeg prokišnjavanja.

Druga faza, tokom prve polovine 2007. godine, obuhvatila je radove na fasadama i enterijeru. Posle obijanja oštećenog maltera uzeti su otisci dobro očuvanih delova plastike, malterisano je sanacionim malterom u donjim delovima, a u gornjim delovima produžnim cementnim malterom 1:3:9, uz obnovu svih oštećenih delova malterske plastike. Fasade su bojene silikatnim bojama. Čišćenjem od korozije i nanošenjem boje za metal obnovlјeni su svi metalni delovi - okov, rešetke, kapci. Postavlјena su nova spolјna krila dvostrukih prozora, a unutrašnja su popravlјena i sanirana. Obnovlјena je i ulazna kapija, zamenom trulih delova i postavlјanjem novog okova. Stolarija je premazana ulјanom bojom i zaštićena mat lakom. Prozori i unutrašnja vrata zastaklјeni su bezbojnim jednostrukim staklom. Stara opeka u ajnfortu presložena je i iznivelisana, a izvedeni su i novi stepenici na ulazu.

Obnovlјeni su brodski podovi skidanjem stare boje i ponovnim lakiranjem. Posle snimanja, zidna dekoracija je vraćena u orginalno stanje.

U trećoj fazi izvedeni su radovi na parternom uređenju dvorišta i okućnice, kao i rekonstrukcija pomoćnih objekata koji su dobili novu namenu - izložbeni prostor starih alatki i polјoprivrednih mašina. Za potrebe muzeja izgrađen je i novi sanitarni čvor u dnu dvorišta.

Za posetioce muzeja na platou u dnu dvorišta izrađen je manji senik po uzoru na slične u Banatu.

Nakon završetka radova, kuća Vladimira Glavaša otvorena je za javnost 16.2.2009. godine, na 100-godišnjicu njegove smrti.

Related Articles