Nasleđe i identitet: Kuća Glavaševih - Dragulj istorije Vranjeva

Otkrijte bogato nasleđe i kulturni identitet Vranjeva kroz priču o Kući Glavaševih. Ova arhitektonski značajna građevina predstavlja simbol prošlosti i identiteta ovog područja. Sa svojom klasičnom varijantom klasicističkog stila, bogatom dekoracijom i dubokim korenima u istoriji, kuća odiše karakterom i priča priču o vremenima koja su oblikovala zajednicu. Pročitajte više o njenim karakteristikama, arhitektonskim detaljima i ulozi u kulturnom životu Vranjeva. Kuća Glavaševih ne samo da čuva nasleđe, već i inspiriše viziju budućnosti, podstičući svest o važnosti očuvanja kulturnog identiteta za generacije koje dolaze.

Kuća Vladimira Glavaša

Kuća Vladimira Glavaša

Porodična kuća Glavaševih u Vranjevu, podignuta u prvoj polovini XIX veka, predstavlјa jedan od retkih primera bogatije građanske kuće toga perioda u Srednjem Banatu. Na istoj parceli nalazi se i pomoćni objekat, na regulacionoj liniji Ulice Svetozara Markovića. Preko puta kuće u istoj ulici, nalazi se Rimokatolička crkva.

Kuća je sagrađena u stilu pojednostavlјene varijante klasicizma kao prizemna ugaona građevina, postavlјena na regulacionu liniju ulica Josifa Marinkovića i Svetozara Markovića, gde izlazi užom stranom. Ispod srednjeg dela zgrade je podrum zasveden poluobličastim svodom. Sa dvorišne strane je duboki zidani trem odakle je posluga ulazila u kuhinju. Zabat je sa zarublјenim vrhom, na šop, tako da ima trapezasti oblik. Krov je dvoslivni, strm i pokriven biber crepom.

Glavna fasada kuće iz Ulice Josifa Marinkovića podelјena je pilastrima na polјa nejednake širine. U užim polјima su prozorski otvori. Glavni arhitektonski ukras na fasadi čine pilastri i plitka malterska dekoracija sa geometrijskim motivom ispod prozora, pravougaonicima zasečenih uglova, na kojima su rombovi. Horizontalne linije na fasadama naglašene su istaknutom soklom u malteru i potkrovnim vencem izražene profilacije. Sva stolarija - vrata, prozori i ragastovi su drveni. Prozori su dupli, drveni, dvokrilni ili jednokrilni sa usitnjenom kvadratnom podelom, šprosnama i dvokrilnim nadsvetlom. Na prozorima su živopisni giteri od kovanog gvožđa ukrašeni metalnim cvetovima.

Na levoj strani glavne fasade nalazi se velika kolsko - pešačka kapija, trokrilna, puna, drvena, oblikovana od horizontalno postavlјenih daščica. Prostor glavnog stepeništa smešten je na kraju desnog zida kolskog prolaza (ajnforta) i od nivoa tla je podignut za osam stepenika sa drvenim gazištem. Stepenice vode do malog trema popločanog opekom u obliku kocke. Na istom zidu kolskog prolaza su i vrata podruma.

Sa leve strane ajnforta, pored drvenih stepenica (lotri) koje vode do tavana je zidani nužnik. U dvorištu iza kuće zidane pomoćne prostorije služile su za smeštaj paradnih konja, oruđa i boravak posluge. Posluga je u dvorište kuće ulazila kroz jednokrilnu pešačku kapiju postavlјenu na kraju sporedne fasade iz Ulice Svetozara Markovića.

Na glavnoj fasadi kuće postavlјena je mermerna ploča sa natpisom: „Ovde se rodio dr. Vladimir Glavaš, veliki narodni dobrotvor 1834-1909“.

Related Articles