Herojska borba i otpor: Antifašistički duh u Banatu 1941–1945

Narodnooslobodilačka borba, organizovani otpor i hrabrost: Pogled na antifašistički pokret u Banatu tokom Drugog svetskog rata. Istraživanje geografskih, političkih i socijalnih uslova koji su oblikovali borbu protiv nacističke okupacije, uz naglasak na ulogu partizanskih jedinica, lokalne saradnje i izazove nedostatka ratnog materijala. Prikaz herojstva i žrtava mladih boraca u borbi za slobodu i pravdu.

Žarko Turinski Arsa (1913–1943)

Žarko Turinski bio je jedan od najistaknutijih učesnika NOB-a u Banatu. Organizovao je i predvodio partizanske jedinice i učestvovao u mnogim od najopasnijih akcija usmerenih protiv okupatora.

Žarko Turinski Arsa (1913–1943)Rođen je u Velikom Bečkereku 1913. Družio se sa Jovanom Trajkovićem, poznatim komunistom i predvodnikom omladine, preko koga se upoznao sa levičarskim idejama. Ulazi u KPJ 1936. i od tada se beskompromisno posvećuje revolucionarnom radu. Mnogi sastanci SKOJ – a i komiteta KPJ održavani su na njegovom salašu i u njegovoj kući. Ustanak u Banatu podignut je upravo na njegovom salašu 23. juna 1941. Tokom leta u njegovoj kući formiran je Banatski štab narodnooslobodilačkih partizanskih odreda. On je bio zamenik komandanta, a učestvovao je u mnogim akcijama protiv okupatora i bez straha predvodio borce. Želeo je da stane na put strahovitom teroru u Banatu i pokušao da izvrši atentat na Juraja Špilera. Žarko Turinski izvršio je samoubistvo 3. januara 1943, ne želeći da se preda živ. Po njemu se zove više ulica u Vojvodini.

Related Articles

Мilоје Čiplić