Herojska borba i otpor: Antifašistički duh u Banatu 1941–1945

Narodnooslobodilačka borba, organizovani otpor i hrabrost: Pogled na antifašistički pokret u Banatu tokom Drugog svetskog rata. Istraživanje geografskih, političkih i socijalnih uslova koji su oblikovali borbu protiv nacističke okupacije, uz naglasak na ulogu partizanskih jedinica, lokalne saradnje i izazove nedostatka ratnog materijala. Prikaz herojstva i žrtava mladih boraca u borbi za slobodu i pravdu.

Obren Janjušević Artem (1923-1944)

Obren Janjušević bio je istaknuti mladi borac na području Banata. Sa svojim vršnjacima prošao je obuku u SKOJ–u i od početka bio posvećen Narodnooslobodilačkoj borbi. Prvo je obavljao manje važne dužnosti, pa služio kao kurir, da bi na kraju izrastao u jednog od najopasnijih boraca u Banatu.

Obren Janjušević ArtemRođen je 1923. u Ozriniću pokraj Nikšića. Njegovi su bili siromašni, određeni su za kolonizaciju, pa dolaze u Banatsko Karađorđevo. Bio je od početka naklonjen SKOJ–u, a u partiju ulazi 1942. Tokom leta 1941. radi na prikupljanju oružja i ratnog materijala za borce, posle prelazi u kurire, a 1943. dobija i svoju kurirsku jedinicu. Naredne godine prelazi u diverzante i sa svojim saborcima izvodi mnoge akcije u Banatu.

Tokom 1944. predvodio je napade na vojnike, vozove i komunikacije bez imalo straha. Izvršio je samoubistvo da ne bi pao u ruke neprijatelju 23. jula 1944. Proglašen je za narodnog heroja 7. jula 1953.

Related Articles

Мilоје Čiplić