Razdoblјe između 1971. i 2017.

Razdoblјe između 1971. i 2017.

Sledeća promena poštanskog žiga Novi Bečej dešava se posle uvođenja poštanskih brojeva za gradove bivše SFR Jugoslavije, 1. 1. 1971. godine. Poštanski žig ostaje jednokružni, ali umesto ćiriličnog i latiničnog natpisa NOVI BEČEJ, gore ostaje ispisan naziv mesta latinicom, u sredini žiga je datum (dan, mesec i godina), a ispod datuma je poštanski broj za Novi Bečej, 23272. Prve dve cifre poštanskog broja označavaju područje (okrug) koji se poklapa sa telefonskim pozivnim brojem tog regiona. Područja u Srbiji nosila su oznake sa početnim brojevima 1, 2 i 3, u Hrvatskoj – 4 i 5, u BiH 7 i 8. U Srbiji se do današnjih dana koristi sistem nasleđen iz bivše Jugoslavije.

U Novom Bečeju (kao i u većini gradova) trebalo je da prođe više od šest meseci da bi se te 1971. godine otpočelo sa upotrebom novog poštanskog žiga sa poštanskim brojem, o čemu nam svedoče mnogobrojna pisma iz tog vremena. Kod nalepnica za preporučene pošilјke takođe se od tada piše i poštanski broj ispred naziva mesta.

U delu Novog Bečeja koji se naziva Novo selo, otvorena je pošta 23275 Novi Bečej (Novo selo) 20. 4. 1986. godine. Nјegov poštanski žig je bio adekvatan već korišćenim jednokružnim, latiničnim pismom ispisan NOVI BEČEJ sa datumom, ali se razlikovao samo po novom poštanskom broju. Na nalepnicama za preporučene pošilјke, pored poštanskog broja ove pošte 23275 i latiničnog natpisa N. Bečej, u zagradi je pisalo NOVO SELO.

Pošta ze nalazila u adaptiranom delu zgrade mesne zajednice u ulici Toze Markovića pod brojem 8. Tada je uvedena i telefonska linija, a poštom je rukovodila i u njoj radila Katica Tarabić. Pošta u Novom selu vršila je, pored prijema preporučenih pošilјki, i redovni platni promet, a raspolagala je i sa javnom telefonskom govornicom. Pošta je neprekidno radila sve do 1996. godine, do penzionisanja Katice Tarabić. Posle toga je bilo pokušaja da se nastavi sa radom, ali je to trajalo svega 2–3 meseca, tako da su Novoselci tada definitivno ostali bez svoje pošte.  

Godine 2000. poštanski ured dobija po drugi put nekoliko bicikala za dostavlјače. Bicikli su bili žute boje sa dve torbe okačene sa zadnje strane, u kojima je stajala pošta za raznošenje. Ovi dvotočkaši su u mnogome olakšali raznošenje poštanskih pošilјki.

Od 1. 1. 2005. u Srbiji je počela upotreba i poštanskog adresnog koda, skraćeno PAK, koji se koristi zajedno sa poštanskim brojem. PAK je šestocifren broj koji preciznije određuje lokaciju adresirane poštanske pošilјke prema nazivu ulice i ne menja se ako dođe do promene naziva neke ulice, što je ujedno i glavni razlog njegovog uvođenja. Sve preporučene pošilјke moraju da imaju u levom gornjem uglu adresne strane, ispod adrese pošilјaoca (ukoliko se ona tu nalazi) bar-kod nalepnicu sa oznakom „R“ i brojem pošilјke.

Treća adaptacija pošte počela je s proleća 2008. i trajala je do 20. oktobra 2008. godine.  Temelјno renoviranje unutrašnjosti i fasade zgrade potrajalo je nekoliko meseci, ali se čekanje isplatilo. Građani Novog Bečeja su konačno dobili jedan veoma lep, savremeni i funkcionalni poštanski objekat. Radno vreme se nije bitnije promenilo u odnosu na raniji period: radnim danima 7.30–14.00 časova, subotom 7.30–12.00 časova – tako da su očekivanja građana u vezi sa uvođenjem dvokratnog radnog vremena izneverena. Valјa primetiti da su table sa nazivom ustanove na zgradi Pošte ispisane na srpskom i mađarskom jeziku. Dok su radovi trajali, pošta Novi Bečej pružala je svoje usluge u zgradi nekadašnjeg Narodnog univerziteta, koja se nalazi na uglu ulica Petra Drapšina i Ive Lole Ribara (ugao sa sunčane strane – prema Tisi). Sporazum između lokalne samouprave i poštanske uprave Novi Bečej, rezultirao je otvaranjem šaltera u prizemlјu zgrade opštinske uprave. Uplate takse i poreza građana je vršio poštanski službenik Nikola Josimović. Šalter je radio od  2008 do 2013. godine.

Related Articles