Razdoblјe između 1922. i 1941.

Razdoblјe između 1922. i 1941.

Do zvanične promene naziva Török Becse i Aracs u Novi Bečej i Vranjevo, koristiće se dvokružni poštanski žigovi sa natpisom TURSKI BEČEJ i VRANјEVO sa ćiriličnim i latiničnim natpisom, sa datumom – dana, meseca (ali sada rimskim brojevima) i godinom. Poštanski žig TURSKI BEČEJ će se koristiti svega dve godine, od novembra 1921. godine do nešto posle zvanične promene naziva mesta u NOVI BEČEJ. U poštanskom žigu Novog Bečeja (Vološinova i opet Novog Bečeja) sve do uvođenja poštanskog broja 1971. godine, u datumu, dan i godina će biti ispisani arapskim brojevima, dok će mesec ostati ispisan rimskim brojevima.

U međuratnom periodu pošta u Novom Bečeju se nalazila u prizemlјu velelepne spratne kuće Ivana Glavaša na uglu današnjih ulica Žarka Zrenjanina i Svetozara Miletića. Upravnik pošte tridesetih godina XX veka i početkom četrdesetih bila je Dragica Stanišić.

Poštanski žig VRANјEVO je bio u upotrebi od oktobra 1921. godine. Pošto se naziv mesta Vranjevo koje je sve do kraja Drugog svetskog rata bila posebna opština nije menjao, tako je i njegov poštanski žig ostao nepromenjen do početka Drugog svetskog rata. O vremenu prekida rada pošte nemamo pouzdanih podataka, mada sva dosadašnja istraživanja ukazuju na to da je ona radila do kraja tridesetih godina XX veka. Pošta se nalazila na glavnoj vranjevačkoj ulici na već spomenutom mestu, a prema nekim podacima, kasnije i na drugim lokacijama. 

Na nalepnicama za preporučene „Rˮ pošilјke iz ovog perioda nalazio se i njihov redni broj kao i naziv polaznog mesta, ćiriličnim i latiničnim pismom: NOVI BEČEJ i NOVI BEČEJ. Nalepnice vranjevačke pošte za preporučena pisma nisu mogle biti evidentirane pošto do sada nisu ni pronađene.

Related Articles