Period između 1919. i 1922.

Period između 1919. i 1922.

Posle potpisivanja primirja između sila Antante i Nemačke, 11. novembra 1918, u Beogradu se 1. decembra proglašava stvaranje države Kralјevine Srba, Hrvata i Slovenaca, kojoj je i Vojvodina priklјučena. Ipak, zvaničnim završetkom Prvog svetskog rata smatra se Versajski mir, potpisan 28. juna 1919. godine.

Za naređenja o uvođenju cenzurisanja poštanskih pošilјki bilo je nadležno Narodno veće SHS. Glavna vojna cenzura za Vojvodinu nalazila se kod Glavne beogradske pošte, a počev od 1. aprila 1919. godine sve glavne pošte pozadinskog dela potpale su pod upravu Ministarstva pošta. Novobečejska pošta raspolagala je dvema vrstama žiga za cenzuru, koji su se koristili januara i februara 1919. godine. Prvi, januarski, bio je ručno izrađen i na njemu je ćiriličnim pismom pisalo: CENZURA TBEČEJ. Drugi žig, takođe ispisan ćiriličnim natpisom, bio je vrlo lepe izrade i u tri reda, a na njemu je pisalo: CENZURA | TURSKO BEČEJSKE | SRPSKE VOJNE VLASTI. Posle ukidanja cenzurnog mesta u Novom Bečeju sva pošta je slata na cenzurisanje u Novi Sad i dalјe na odredište. 

U periodu konačnog razgraničenja (1919–1921) koristile su se poštanske marke verigari sa natpisom Država SHS. Poštanki žig TÖRÖK BECSE i ARACS je još uvek služio za žigosanja maraka novonastale države SHS, sve do decembra 1921. godine, bez obzira na to što je u kikindskoj štampi „Srpski glas” objavio da je Turskobečejsko veće maja 1920. godine donelo odluku o promeni naziva Turski Bečej u Novi Bečej.

Related Articles