Korišteni materijal

Poštanski muzej Budimpešta (Postamúzeum, Budapest)

PTT muzej Beograd

Térfi, B. (Terfi, B.)1943: Predfilatelistička pisma Ugarske (Bélyeg előtti levelek és azok lebetűzési)

Istorija pošte, dostupno na: Watson.sk

Szentkláray, J. (Sentklarai, J.) 1898:   Plébániák története 

Grupa autora, (1987): 250 godina pošte u Zrenjaninu, Novi Sad: Forum

Višicki, V. (1996): Vojne cenzure 1876–1945. Filatelista 225/226

Janjetović, Z. (2012): Granice nemačke okupacione zone u Srbiji 1941–1944.

Torontál, 1920. május 26: Istorijski arhiv Zrenjanin

Arhiva katoličke parohije Novi Bečej

Zaostavština Ištvana Sekereša Gelerta (Szekeres István Gellért)

Arhiva porodice Arpada Jagera (Jáger Árpád)

Izveštaj sa godišnje skupštine Udruženja filatelista Novi Bečej 1972. godine 

Izveštaj povodom proslave 15. godišnjice od osnivanja Udruženja filatelista Novi Bečej

Kazivanja Vere Tapavički, Vladimira Papa, Katice Tarabić i Dušana Josimovića

Aukcijski sajt – darabanth.hu

Zbirka pisama, dopisnica, telegrama i tovarnih listova iz arhive Karolјa Andrea (André Károly)

Related Articles