Neuspelo gostovanje BASK-a

Branislav Kiselički

Tako su plivači Zvezde obeležili kraj letnje sezone 1943. godine, za njih veoma uspešno. Naravno da su narednog leta imali želјu da plivački dan organizuju ponovo. Raspolažemo dokumentom koji ukazuje, da je Vranjevački sport klub Zvezda, 26. jula 1944. godine, uputio pismo Beogradskom sportskom klubu BASK, sa izraženom želјom da 27. avgusta 1944. godine, zajedno sa plivačima beogradskog Bob-a, doputuju u Novi Bečej na plivački miting.

Ovo saznajemo iz pisma koje je Beogradski sportski klub BASK iz Beograda uputio, 2. avgusta 1944. godine, sekretaru kluba, Branislavu Kiseličkom.

Poštovani gosp. Kiselički,

Primio sam Vašu kartu od 26. VII 1944 -ne koju Vam odgovaram sledeće:

1. Bob klub mi je saopštio da neće učestvovati na utakmici, jer nema na okupu sve plivače.

2. Što se tiče zajedničkog gostovanja kod Vas to otpada, iz razloga što ćemo mi sami biti isto tako jaki kao prošle godine Bob klub.

Iz pisma vaše Uprave našoj Upravi vi ste volјni snositi putne troškove, stan i hranu, na koje smo mi apsolutno zadovolјni. Mi prihvaćamo Vaš predlog da se utakmica održi 27 om. ako može i pre tim bolјe. Pošto od članova Saveza smo ing. Miodragović, Polјić i ja, to vam nije potrebno tražiti dozvolu Saveza. Izvestite me samo da li je taj termin definitivan i da li ćete vi vaditi dozvolu za putovanje i ako hoćete ja ću Vam odmah poslati spisak članova koji dolaze u obzir sa svim potrebnim podacima. Program takmičenja ćemo tamo utvrditi, ali da ipak znate biće isto kao i sa Bob klubom. Učestvovaće naše dame, subjuniori, juniori, seniori kao i vaterpolo tim.

Za sve eventualne promene izvestite unapred.

Pozdrav svima vašim plivačima sa želјom da se vidimo, a Vas iskreno pozdravlјam.

P.S. Čitajući danas novine zaklјučio sam da je ipak potrebno tražiti dozvolu DSO ili Plivačkog saveza.

Ova plivačka utakmica nije održana, što je i razumlјivo, približavao se kraj Drugog svetskog rata, a snage Crvene armije sve više su se približavale granici Jugoslavije. Početkom oktobra 1944. godine Novi Bečej je oslobođen, što je ujedno značilo i kraj delovanja svih sportskih sekcija.

Tako su ujedno okončane desetogodišnje aktivnosti novobečejskih plivača i vaterpolista, pre i u toku Drugog svetskog rata.

Sadržaj

Da li ste znali...

da je sedište Torontalske županije nalazilo se u Bečeju sve do osvajanja ovih krajeva od strane Turske (1551).

O gradu