srenhu

Uređenje sportskog doma

Mada je uspostavlјena nova, okupaciona vlast, PSK Tisa je nastavio da funkcioniše u novim otežanim uslovima, u svom dnevniku „Da vam pričamo“ Branislav Kiselički piše:

Aprilska katastrofa nastupila je isuviše neočekivano. Sve je najednom zaspalo. Probudio nas je poziv da se zvanično rasturimo. Materijalno smo degradirani: pečat, arhiva i 1800 dinara oduzeti su nam. Pa ipak naše sportsko oduševlјenje je ostalo. Započeli smo sezonu „kod pumpe" polovinom maja. Tako je išlo sve do „zabrane" koja je našim plivačima donosila „tantalove muke". Kao za pakost vreme je otoplilo, a naši jadni plivači su ipak ovako (vidi donji crtež) „održavali kondiciju".

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Povezani članci