Uređenje sportskog doma

Mada je uspostavlјena nova, okupaciona vlast, PSK Tisa je nastavio da funkcioniše u novim otežanim uslovima, u svom dnevniku „Da vam pričamo“ Branislav Kiselički piše:

Aprilska katastrofa nastupila je isuviše neočekivano. Sve je najednom zaspalo. Probudio nas je poziv da se zvanično rasturimo. Materijalno smo degradirani: pečat, arhiva i 1800 dinara oduzeti su nam. Pa ipak naše sportsko oduševlјenje je ostalo. Započeli smo sezonu „kod pumpe" polovinom maja. Tako je išlo sve do „zabrane" koja je našim plivačima donosila „tantalove muke". Kao za pakost vreme je otoplilo, a naši jadni plivači su ipak ovako (vidi donji crtež) „održavali kondiciju".

Uspešna radna akcija na uređenju KUĆICE

Ipak prekid zabrane doneo je olakšicu svima. Nismo više imali stalnog mesta, već smo se skitnički selјkali sa jedne plaže na drugu, dok se najzad nismo ukotvili na plaži kod Gradišta. Ovde smo ponovo živnuli.

Predsednik kluba Rada Aćimov je predložio svojim plivačima da se sportski dom i okolina urede, kako bi imali svoj kutak. Članovi PSK Tisa su prihvatili predlog i od 28. jula do 3. avgusta 1941. godine dobrovolјnim radom počeli da uređuju svoj sportski dom, o tome Branislav Kiselički piše:

Započeli smo rano izjutra u ponedelјak 28. jula. Ašovi, lopate, sekire, kola i nosila za pesak, izvrsno raspoloženje i lepo vreme sve se udružilo u divnu sliku života mladosti i rada. Zahvalјujući odličnom vođstvu, drugarskoj disciplini i dobroj volјi sviju, radovi su odmicali brzo, a dobro raspoloženje nas nije ostavlјalo do kraja. Složno su lopate bacale vlažan pesak na gomile i razvlačile dalјe, sekire sevale u vrednim rukama, a naš mladi „prsač" brektao gurajući kolica čiji se točak duboko usecao u pesak. Ravnalo se, doterivalo se, krečilo se „inženjer" je vredno trčkarao po terenu i sa svojom lopatom stizao da poravna i popravi sve, a „as br.1” se pun dostojanstva šetkao po terenu i napadao „zabušante" (kao da on nije spadao u njihove redove). Dame su, ili bolјe rečeno u jednini, pošto je samo jedna izdržala od početka do kraja, vredno uređivale „klubske prostorije" koje su sve više počele da liče na sobe u kojima stanuju lјudi. Posao je odmicao, mišice su se sve više umarale, pa ipak raspoloženje i disciplina nisu popuštali. Ljudi su nas posmatrali iskreno simpatisali i priklјučivali nam se: bilo ih je različitog pola i uzrasta, ali svi mladi i oduševlјeni. Počelo nas je oko 10, a završilo oko 30. Kada je sve uređeno i spremlјeno počeli smo smeštati svoje stvari... doneli smo staro vaterpolo igralište, sanduk za stvari I „prvu pomoć" sportske sprave, sto za šah, stubove za odbojku itd..itd...(karte i pušenje smo zabranili)...tek sad smo se spremili da uživamo.

Međutim, plivači Tise nisu se dugo baškarili u svojoj „Kućici“. Ubrzo je usledila zabrana nove okupacione vlasti svakog sportskog okuplјanja mladih, pa se tako na udaru našao i Plivački sportski klub Tisa, koji je zvanično zabranjen 17. avgusta 1941. godine (zapis Branislava Kiseličkog). Kako je u klupskoj kasi bilo novca od članarine, sekretar kluba Branislav Kiselički, pedantno u Dnevniku blagajne beleži, da je članarina vraćena pojedincima, a saldo blagajne sveden na nulu 8. septembra 1941. godine.

Sadržaj

Da li ste znali...

da je staro selo Kumane je počelo da se urbanizuje već posle 1716. godine dolaskom prvog guvernera Banata grofa Klari Florimunda Mercija.

O gradu