srenhu

Igranke

Prijatno je podsetiti se na divne i nezaboravne igranke u Sokolani, ili u kolu - kako su nazivane igranke u kafanama - kod čika Arsena Pecarskog i čika Nove Trbića u Vranjevu. To je bilo toliko lepo, da sada imam osećaj, da smo u tim mladalačkim godinama, prosto, samo za to živeli.

Igranke su održavane svake nedelje, ali nam to nije bilo dovoljno, već smo jedva čekali da, između nedelje, „dođe" ne­kakav praznik, da bi se održavale igranke. Uživali smo u muzici dva dobra orkestra. Ne znam, da li je bolje svirao orkestar Milana Krompića - Krompe, kod Arsena Pecarskog, ili orkestar Trgovačke omladine pod rukovodstvom Janoša Senji u Sokolani.

Položaj prosvetnih radnika i škola u prvoj fazi reforme

Čitava naša zajednica svi radni kolektivi, svi radni ljudi naše zemje, započeli su brižljivu akciju preispitivanja unutrašnjih rezervi, ne radi neke krize kako bi neupućenom na prvi pogled izgledalo, sa ciljem da se u jednom procesu, putem čitavog niza instrumenata i mera, obezbede, jednaki uslovi privređivanja svim privrednim granama sa jedne strane i stvore uslovi za otvaranje procesa intenzivnijeg privređivanja, racionalizacije i modernizacije naše privrede sa druge strane.

Česko Palko - Tot

je rođen u Savinom Selu 1919. godine. U Kumanu, na salašu ispod Borđoša je živeo još od 1930. godine. Oženio se 1939. g. Iako se nije bavio sportom, sem ribolovom, fudbal ga je posebno interesovao. Voleo je da gleda fudbalske utakmice.

Stanovništvo prema pismenosti, školskoj spremi i kvalifikacijama

Obrazovna struktura stanovništva ima dve značajne komponente: pismenost i školsku spremu stanovnika. Broj pismenih i nepismenih lica utvrđuje se za stanovnike od 10 i više godina starosti, koji su u odnosu na svoje godine mogli da se opismene. Prema podacima iz popisa stanovništva 1961. godine, u opštini Novi Bečej bilo je ukupno 3.316 nepismenih stanovnika, a 1971. godine ovaj broj je smanjen na 2.996. Iako podaci iz popisa stanovništva za 1981. godinu još nisu kompleksno obrađeni, ima indikacija da je broj nepismenih u novobečejskoj opštini u proteklom desetogodišnjem periodu još više smanjen. Međutim, procenjujući sve ove podatke prema ukupnom stanovništvu opštine 1961, 1971. i 1981. godine, procenat nepismenih još uvck je relativno visok. Prema ukupom stanovništvu 1961. godine na teritoriji opštine bilo je 9,86% nepismenih stanovnika. U 1971. godini ovaj procenat je smanjen na 9,44%, a ove godine kreće se oko 9%. Ovako minimalno srnanjenje nepismenih posledica je već razmatrane nepovoljne strukture stanovništva. Najveći udeo u starosnoj strukturi ima stanovništva sa 50 i više godina starosti, koje u strukturi nepismenog stanovništva takođe ima vodeće mesto. Pošto stanovništvo ove dobne kategorije ostaje na Teritoriji opštine, a mlađe pismeno i obrazovano stanovništvo odlazi to se nepismenost stanovništva veoma sporo smanjuje.

Srpska pravoslavna crkva Sv. Nikole

Prema dosadašnjim istorijskim izvorima u vezi s početkom izgradnje novobečejskog hrama navodi se nekoliko godina ali se sve vezuju za drugu polovinu XVIII veka. Prema podatku na samoj crkvi, izgrađena je 1774. godine. Pišući o istorijatu Novog Bečeja i Vranjeva, Lazar Mečkić osporava ovu godinu, navodeći podatke iz više istorijskih izvora. Kod dr Jenea Sentklaraia u knjizi „Istorija parohija Čanadske biskupije“, kaže se da je sadašnja velika crkva izgrađena 1786. godine. Dimitrije Ruvarac u „Shematizmu istočno-pravoslavne srpske mitropolije Karlovačke“ (Sr. Karlovci 1900) spominje 1794. godinu, dok dr Samu Borovski (Samu Borowsky) u „Torontúl vármegye“ (Budapest, 1911), iznosi 1796, ali ovaj datum povezuje sa opisom Vranjeva.15

8. „Obzorja na Tisi“ Dani Josifa Marinkovića

31. maj – 3. jun 2000.

Otvoreno takmičenje solo pevača

Ono što je propušteno 1999. godine (Otvoreno takmičenje solo pevača), zbog NATO agresije na SR Jugoslaviju, održano je godinu dana kasnije, na 8. „Obzorjima na Tisi“, od 31. maja do 3. juna 2000. godine.

Trodnevni program „Obzorja“ započeo je tradicionalnim polaganjem venca na spomen-ploču na zgradi gde je bila rodna kuća Josifa Marinkovića. Na otvaranju manifestacije, u pozorišnoj sali Radničkog doma „Jovan Veselinov Žarko“, besedu posvećenu Josifu Marinkoviću govorio je kompozitor Eugen Gvozdanović, prodekan Akademije umetnosti u Novom Sadu.

Potom je izveden Darovni koncert Fakulteta muzičke umetnosti iz Beograda. U dobro odabranom jednosatnom programu, uz primadonu Radmilu Bakočević nastupili su i njeni nekadašnji studenti, Aleksandra Angelov, Ana Rupčić, Vuk Matić, Nataša Jović i Violeta Radaković.

Zаklјučаk

Kаmеndin, kао јеdаn оd mаnjih pоsеdа pоrоdicе Dunđеrski, biо је znаčајаn i spеcifičаn pо tоmе štо gа је Đоkа Dunđеrski, kојi је оvо imаnjе nаslеdiо, pо tеstаmеntu iz 1917. gоdinе, оd оcа Lаzаrа i pоslе tоgа, nаrоčitо pоslе Prvоg svеtskоg rаtа prеtvоriо, nе sаmо u vеliku еrgеlu kоnjа, nеgо gа је kоristiо u prаvоm smislu kао оglеdnо dоbrо zа rаzvој pоlјоprivrеdе i stоčаrstvа i sа njеgа prоizvоdе plаsirао i kоristiо, nајvеćim dеlоm zа svоје izgrаđеnе fаbrikе u Nоvоm Sаdu Kulpin i «Vеtsеrum» zаvоd, kојi је u tо vrеmе biо nајsаvrеmеniјi nа Bаlkаnu.

Zdravstvo - Dom zdravlja

Dom zdravlja u Novom Bečeju posluje kao samostalna ustanova od dana izdvajanja iz Medicinskog centra Zrenjanin.

Osnivač Doma zdravlja je SO-e Novi Bečej, na osnovu Odluke o osnivanju Doma zdravlja u Novom Bečeju br. 01-06-1-17/91 od 14. juna 1991. godine.

Tiska akademija akvarela

U Novom Bečeju je od 15. do 21. avgusta 2011. godine, kao sastavni deo programa Velikogospojinskih dana, održan 16. saziv likovne kolonije Tiska akademija akvarela, koju su 1996. godine osnovali arhitekta i umetnik Milorad Miša Berbakov, akademski slikar Zdravko Mandid iz Zrenjanina i vrhunski majstori akvarela Grujica Lazarević iz Čačka, Milorad Maravić i Đorđe Simić iz Kraljeva.

U ovoj, 2011. godini, na likovnoj koloniji učestvovali su Milorad Maravić i Đorđe Simić iz Kraljeva, Vlastimir Nikolić iz Beograda, Divna Stefanović Tilić iz Novog Sada, Rajna Krulj iz Zrenjanina, Aleksandar Bogdanović iz Vršca, Viktor Zubko iz Ukrajine, Edit Kišlerinc i Zoltan Grof iz Mađarske i Tibor Nađ iz Novog Bečeja.

Mada nisu bili učesnici, rad svojih kolega pratili su poznati novobečejski slikari, Janoš Mesaroš i Tivadar Košut. Poslednjeg dana rada, 21. avgusta, organizovana je izložba radovi učesnika kolonije, koju je otvorila, istoričar umetnosti, Ana Davidović.

Akcija prikupljanja pomoći za postradale od poplava

Tokom novembra i decembra na teritoriji opštine Novi Bečej organizovana je i sprovedena akcija za prikupljanje dobrovoljnih priloga za poplavljene u Vojvodini. Čitavom ovom akcijom rukovodio je Opštinski štab za prikupljanje pomoći koji je formiran od predstavnika Opštinskog odbora SSRNS, Opštinskog odbora Crvenog krsta, Opštinskog veća Saveza sindikata i društvenih radnika. U sprovođenju akcije učestvovale su i skoro sve radne organizacije sa područja opštine. Na samom početku publikovan je oglas sa pozivom građana da svojim prilozima pomognu onima kojima je vodena stihija u proleće ove godine porušila domove, uništila imovinu i ostavila ih nezbrinute pred nastupajuću zimu.

Prigodni žigovi u izdanju Udruženja filatelista Novi Bečej

 • 27.11. 1970. Prva smotra maraka
 • 27. 11. 1972. Filatelistička izložba
 • 25. 5. 1974. 170-godišnjica rođenja Teodora Pavlovića
 • 28. 11. 1974. III filatelistička izložba
 • 24. 4. 1975. Jugoslovenska pionirska filatelija
 • 24. 12. 1974. Novi Bečej Mađar so 1944–1974
 • 25. 4. 1975. III jugoslovenska fil. izl. pionira i omladine
 • 9. 5. 1975. 30-godišnjica pobede nad fašizmom Kumane
 • 28. 11. 1975. III susret naivnih umetnika Vojvodine
 • 8. 5. 1976. XVI muzički festival dece Vojvodine
 • 15. 9. 1976. 125-godišnjica rođenja Josifa Marinkovića
 • 1. 10. 1976. Otvaranje Radničkog doma
 • 27. 11. 1976. IV filatelistička izložba
 • 25. 5. 1977. 40 – Tito – 85 Novi Bečej
 • 5. 6. 1977. Međunarodni dan zaštite čovekove sredine
 • 3. 9.1977. 70 godina Polet Novi Bečej
 • 27. 11. 1977. 30 DTD Novi Sad 
 • 27. 11. 1977. 30 DTD Novi Bečej 
 • 22. 12. 1977. Naša armija Tito
 • 25. 5. 1978. Štafeta mladosti
 • 20. 6. 1978. XI kongres SKJ
 • 25. 11. 1978. Tisafila II
 • 22. 12. 1978. Grafička radna organizacija „1. maj”
 • 15. 3. 1979. 40-godišnjica CK SKJ
 • 20. 4. 1979. 60-godišnjica KPJ – SKJ
 • 25. 5. 1979. Dan mladosti
 • 10. 10. 1979. 60-godišnjica SKOJ-a
 • 7. 1. 1980. 60-godišnjica I kongresa vojvođanskih org.
 • 12. 4. 1980. 35-godišnjica proboja Sremskog fronta
 • 25. 5. 1980. Dan mladosti
 • 4. 7. 1980. Otvaranje keja Edvard Kardelј 
 • 3. 10. 1980. 35-godišnjica oslobođenja Novog Bečeja
 • 4. 5. 1981. Godišnjica smrti Josipa Broza Tita
 • 25. 5. 1981. Dan mladosti
 • 21. 7. 1981. 40 god. Ust. Naroda i Nar. Vojvodine
 • 2. 10. 1981. 15 godina Udruženja filatelista
 • 22. 12. 1981. 40-godišnjica formiranja JN Armije
 • 25. 5. 1982. 90-godišnjica rođenja Josipa Broza Tita
 • 12. 6. 1982. 100 godina DVD
 • 4. 10. 1982. Radnički dom Jovan Veselinov Žarko
 • 9. 10. 1982. Vojv. pokrajinska fil. izl. Vojvodine
 • 25. 5. 1983. 30 god. izbora J. B. Tita za I predsednika FNRJ
 • 3. 6. 1983.II otvoreni međunarodni šahovski turnir
 • 4. 7. 1983. 40-godišnjica pogibije T. Markovića, Dan borca
 • 4. 7. 1983. 40-godišnjica bitke na Neretvi i Sutjesci,
 • 8. 7. 1983. 100-godišnjica železničke pruge KI–ZR NB
 • 29. 11. 1983. AVNOJ – Dan republike
 • 25. 5. 1984. Dan mladosti
 • 2. 6. 1984. II otvoreni međunarodni šahovski turnir
 • 4. 10. 1984. 40-godišnjica oslobođenja (ćir./mađ.)
 • 25. 5. 1985. 25. maj – štafeta
 • 8. 6. 1985. 3. otvoreni međunarodni šahovski turnir
 • 7. 6. 1986. OPEN 4.
 • 25. 6. 1986. 13. kongres SKJ
 • 28. 11. 1986. Tisafila – 10
 • 4. 6. 1987. 5. otvoreni međunarodni šahovski turnir
 • 7. 5. 1988. 28. muzički festival dece Vojvodine
 • 4. 6. 1988. 6. otvoreni međunarodni šahovski turnir
 • 24. 6. 1988. 17. susret radnika keramičara Jugoslavije
 • 20. 4. 1989. 70-godišnjica osnivanja KPJ – SKJ
 • 5. 6. 1989. VII otvoreni međunarodni šahovski turnir
 • 8. 6. 1989. 600-godišnjica Kosovske bitke
 • 12. 5. 1990. 30. muzički festival dece Vojvodine NB
 • 2. 6. 1990. VIII otvoreni međunarodni šahovski turnir
 • 22. 9. 1990. 300-godišnjica Seobe Srba
 • 16. 2. 1991. 9 vekova pisanog pomena imena Bečej
 • 8. 6. 1991. IX otvoreni međunarodni šahovski turnir
 • 4. 10. 1991. 9 vekova od pisanog pomena imena Bečej
 • 6. 6. 1992. X otvoreni međunarodni šahovski turnir
 • 13. 6. 1993. XI otvoreni međunarodni šahovski turnir
 • 10. 6. 1995. XIII otvoreno međunarodno šahovsko prvenstvo
 • 17. 6. 1995. II savezna izložba pasa svih rasa Novi Bečej
 • 23. 5. 1996. Obzorja na Tisi, 4. dani Josifa Marinkovića
 • 1. 6. 1996. XIV otvoreni međunarodni šahovski turnir
 • 16. 6. 1996. III savezna izložba pasa svih rasa KD „Čuvarˮ
 • 21. 12. 1996. 30 godina Društva filatelista Novi Bečej
 • 26. 6. 1998. 100 godina štamparije „1. maj” DGP
 • 15. 9. 2001. 150-godišnjica rođenja Josifa Marinkovića
 • 7. 6. 2002. 39. Gyöngyösbokréta, 26. Durindo (Durindó
 • 16. 8. 2007. 30 godina od smrti kralјa roka E. Prislija
 • 16. 2. 2009. 100-godišnjica smrti dr Vladimira Glavaša

Kovačev Joca – Bača

Zemljoradnik iz Vranjeva, sin imućnih roditelja. Nasledio je veliko im­anje, ali njegov način života nije išao u prilog uvećanju ni očuvanju nasledstva. Sećam ga se srednjeg rasta, već u godinama, a u mladosti je morao biti lep čovek. Bio je stalno u pokretu, veseo i uvek spreman na šalu.

Voleo je društvo, a ono se u Novom Bečeju i Vranjevu najlakše nalazi­lo u kafani. Sedenje u kafani je koštalo, jer se u društvu potroši uvek više nego što čovek u prvi mah misli da potroši. Posebno je on to morao činiti dok je još i nasledeno imanje bilo prisutno, zbog ugleda. Uživao je u pesmi, a posebno u pričama. Umeo je da bude pažljiv, i strpljiv slušalac tuđih priča i šala ali je bio neumoran pripovedač.