Bila jednom jedna štamparija (1898. - 2007.)

Bila jednom jedna štamparija (1898. - 2007.)

Bila jednom jedna štamparija (1898. - 2007.)

Oktobra meseca 2007. godine prostorije "Gigine štamparije" (Grafičko preduzeće 1 Maj) su definitivno ispražnjene. U toku samo jednog dana odneto je nekoliko kamioneta papira kao i celukupan inventar sa preostalim mašinama za štampanje. Zahvaljujući novom vlasniku objekta, koji mi je dopustio da interesantnija dokumenata pokupim ispred brzih utovarivača, nešto je ipak spašeno. Ali nažalost drvena slova, latinična, ćirilična i gotska su već nestala. U slovoslagačnici nisam naišao ni na jedno olovno slovo a prazne ormariće su već iznosili.

Tako filijala štamparije Jovana Radaka iz Kikinde, kasnije štamparija Gige Jovanovića a posle 1944. godine štamparija 1 Maj, nije doživela svoj 110 rođendan što je trebalo da se proslavi 2008. godine.

Neka nam ovih nekoliko slika i dokumenata posluži da se potsetimo na stogodišnji rad ove, sada već bivše štamparije u samom centru Novog Bečeja.

Povezani članci