srenhu
Fotografija koja život znači

Fotografija koja život znači

Drevni grčki filozof Aristotel je posmatrao kako svetlost prolazi kroz malu rupu na zidu sobe obrazujući iskrivlјenu sliku predmeta. Međutim, ova karakteristika svetlosti se tek 1500. godine u Italiji upotrebila za konstruisanje fotoaparata. Prvi grubi fotoaparat koji se nazivao “kamera obscura“ /mračna komora/ se sastojao od velike kutije sa malim otvorom na jednoj strani kroz koji je prolazila svetlost. Francuski pronalazač Joseph Nicephore je pronašao način pravlјenja stalne slike u kamera obskuri.

 1. godine Nicephore je obložio metalnu ploču hemikalijom osetlјivom na svetlost, a nakon toga ploču u fotoaparatu držao osvetlјenu 8 sati. Slika koja je nastala je bila prva fotografija na svetu.
 2. godine, iste godine kada je Daguerre patentirao svoj postupak, britanski pronalazač po imenu Wiliam H. Fox Talbot je objavio svoje otkriće papira osetlјivog na svetlost.

Od papira se pravio negativ od kojeg su se mogle napraviti pozitiv kopije. Tokom druge polovine 1800-ih godina, naučnici su još više pobolјšali fotografske procese i dizajn fotoaparata. Godine 1851. britanski fotograf po imenu Frederick S. Archer je uveo fotografski proces kojim se u velikoj meri smanjilo vreme ekspozicije i pobolјšao kvalitet fotografije.

 1. godine lekar Maddox L. Richard počeo je da koristi emulziju želatina kojom je oblagao fotografske ploče. Želatinske emulzije su smanjile vreme ekspozicije na 1/25 sekunde ili čak i manje. Fotografi su sada mogli fotografisati držeći fotoaparat u rukama.
 2. godine George Eastman, američki proizvođač suvih ploča je uveo Kodak fotoaparat. Kodak je bio prvi fotoaparat specijalno dizajniran za masovnu proizvodnju i amatersko korišćenje. Bio je vrlo lagan, jeftin i jednostavan za rukovanje. Kodakov slogan je glasio: „Vi pritisnite dugme, a mi ćemo uraditi ostalo“. Tokom 1920-ih i početkom 1930-ih, fotografisanje je pretrpelo dramatične promene kao rezultat dva glavna događaja. Prvo, fotografska oprema je doživela revolucionarni napredak uvođenjem minijaturnog 35 milimetarskog fotoaparata i veštačke rasvete. Leica fotoaparat napravlјen 1924. godine u Nemačkoj je bio dovolјno mali da stane u džep ali je ipak pravio jasne i detalјne fotografije. Umetničke mogućnosti fotografije u boji nisu u potpunosti istražene sve do 1970-ih godina. Američki fotografi Ernst Haas i Marie Cosindas su bili među prvim profesionalcima koji su svoju pažnju skrenuli na fotografiju u boji. Danas je fotografisanje čvrsto ustanovlјeno i kao umetnički oblik i kao osnovno sredstvo u komunikaciji i istraživanju. Profesionalno fotografisanje uklјučuje obilјe stilova i tema više nego ikada ranije.

Otkada je 1947. godine napravlјen instant fotoaparata, proizvođači su postepeno usavršavali efikasnost i lakoću instant razvijanja. Prvi model je bio glomazan i skup. Neki današnji fotoaparati su veličine kutije cigareta i ne koštaju više od dobrog standardnog fotoaparata. Godine 1924. poznata radio kompanija RSA dovela je do još jednog revolucionarnog pomaka u prenosu podataka - prvi put je poslana radio fotografija, preteča današnjeg telefaks uređaja preko Atlantskog okeana. Iste godine predstavlјen je i prvi mali fotoaparat 35-milimetarskog formata. Krajem dvadesetih /1927./ napokon je došlo i do prvog javnog televizijskog prenosa. Godine 1956. ponovna elektronska revolucija, koja je imala uticaj i na pojavu digitalnih fotografija, zbila se izumom dvojice američkih naučnika koji su pronašli način za „čisto“ i „nečisto" inplementiranje silikona u poluprovodničku tehnologiju, omogućujući neverovatan razvoj u minijaturizaciji istih. Veliki trenutak dogodio se godinu dana kasnije. Naime, 1957. godine Russel A. Kirsch izveo je prvo skeniranje fotografije svoga sina, što je već direktni pomak tehnologije prema zamisli digitalnog fotoaparata. Sredinom 1964. godine, u NASA-i je primlјena prva elektronska slika poslata sa video kamere satelita Mariner IV, sa snimkom nadolazećeg Marsa. 17. oktobra 1969. godine možemo da smatramo za pravi datum rođenja digitalne fotografije.

Tako je 1972. godine Willis A. Adcock napravio, a korporacija Teksas Instruments patentirala prvi elektronski fotografski sistem. Prvi komercijalni CCD senzor firme Fairchild pojavio se godinu dana kasnije, s veličinom od 100x100 piksela. Ovaj prvi komercijalni svetlosni senzor korišćen je 1974. godine na 8- inčnom teleskopu na kojem je snimlјena prva elektronska astronomska snimka Meseca, a 1975. godine i na prvom poznatom fotografskom uređaju za dobijanje elektronske fotografije.

Godine 1981. počinje nova era digitalne fotografije. Te godine Sony je lansirao na tržištu prvi komercijalni digitalni uređaj – MAVICA – Magnetic Video Camera.

Godine 1993. na najvećem fotografskom sajmu na svetu, nemačkoj Photokini, Canon je prikazao zaista neverovatan digitalni fotoaparat /video-kameru za statične snimke, kako se tada popularno zvali takvi uređaji/, rad već poznatog italijansko - nemačkog dizajnera Luigija Colanija. Fotografija nikada nije bila toliko pristupančna kao što je danas - zahvalјujući razvoju digitalne fotografije. Nekada je fotografisanje bio redak, svečani trenutak, izuzetan događaj. Godine su prolazile da se niko iz porodice nije fotografisao. Bilo je porodica u kojima se niko nikada nije fotografisao. To je za neke porodice bio luksuz, veliki trošak, pa ih njihovi potomci znaju samo po sećanju i pričanju, koje kod mnogih izbledi i zaboravi se. Ali, bilo je porodica koje su shvatile značaj fotografisanja, pa su se pojedinačno ili grupno fotografisale. Ostavile su dokumenat iz kog se može da utvrdi: vreme - godina fotografisanja, nošnja - način odevanja, fizički izgled i starosna struktura lica na fotografiji, pozadina - ambijent snimka, podaci o fotografu i njegovoj firmi itd. Fotografije na kojima su domaće životinje, ulica, dvorište, kuća, polјoprivredne alatke i prevozna sredstva, razne mašine - samohodne ili fiksirane, obavlјanje nekog posla, veselјe, običaji, panorama okoline i sve drugo što je na fotografiji, predstavlјaju neprocenjivo dokazno sredstvo - dokumenat trenutka vremena. Svaki onaj koji je u periodu pre Drugog svetskog rata ovekovečio fotografijama određene trenutke vremena, shvatio je njihov značaj za dolazeće generacije Fotografija nije samo dokumenat vremena. Ona može biti i umetničko delo ili udžbenik.

Ona je utoliko više živa ukoliko se sa nje može videti i naučiti. Sa njom se uspostavlјa dijalog. Ona nam omogućuje da živimo u vremenu kada je nastala. Posle Drugog svetskog rata fotografisanje postaje obična pojava. Ogromna većina, naročito mladi, često se fotografišu. Dosta njih poseduju i fotoaparate ili kamere. Sve je to sada toliko osavremenjeno i postalo je pojava svakodnevnog života. Nema više onih koji se nisu, bar nekoliko puta fotografisali. Stvaraju se albumi, video snimci - trake, kasete, diskete. Stvaraju se i prate ne samo životni uzrast već i sve što nas okružuje, kako na zemlјi tako i u vasioni. Mogućnosti su ogromne. Bez obzira što je nauka toliko napredovala fotografija nije ništa izgubila u svom značaju. Ona i dalјe ostaje nezaobilazni dokumenat trenutka i vremena. Ona ostaje činjenica, istina.

Prvi fotografski aparat u Kumane je doneo Svetozar - Cveta Sekulić, po povratku iz Rusije 1925. godine. Objavlјene fotografije u knjiai snimgBene su od fotografa - slikera na licu mesta ili u njihovom ATELjEU, a oni su:

 • Odal Istvan iz Velikog Bečkereka
 • Konstantnin Vukov iz Novog Bečeja
 • Trifunjagić Milosav - Mika iz Kumana
 • Dragolјub Sekulić - Lala Uča iz Novog Sada, rodom iz Kumana
 • Emanuel Sekulić iz Pančeva, rodom iz Kumana
 • Momir Krstić iz Kumana
 • Njinter Gyula iz Velikog Bečkereka
 • Oroszy Lajoš iz Velikog Bečkereka
 • Karansebeš Foto LUGOS, STALAG XC
 • Funk Zcigmond iz Kikinde
 • Rechnitizer Ištvan iz Pančeva
 • Foto „Geza“ iz Novog Bečeja
 • Foto „Šilјa“ iz Novog Bečeja
 • Foto „Mira“ iz Novog Bečeja
 • Foto sekcija Osnovne škole iz Kumana pod nadzorom učitelјa Dejana Bošnjaka, a kasnije i nastavnika i direktora Radovana Gagića
 • Atelјe “Spektar" u Novom Bečeju, Savice Amzirkovog iz Kumana
 • Stevan Lazukić, umetnički fotograf i internacionalni majstor fotografije iz Novog Sada
 • kao i mnogi neznani pojedinci svojim amaterskim znanjem.

Ono što pamtimo samo su jasni obrisi događaja koje zovemo uspomenama. Bez njihovih dela sva naša nastojanja da se dočara Kumane u davnoj i nedavnoj lrošlosti pala bi u bezdan. Zahvalјujući sačuvanim fotografijama nalazimo prolaz do srca i razuma gledalaca ovoga vremena. Odblesci starih događaja podsećaju nas na porodične relikvije. Ovom Foto-galerijom omogućena je bar mala i uzbudlјiva avantura kroz prošlost koja je neumitno nestala za nama.

Povezani članci