Fudbal za vreme drugog svetskog rata

U okupiranoj Jugoslaviji, današnja Vojvodiina bila je podeljena na tri dela: Srem je pripadao takozvanoj Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, Bačka Mađarskoj, a Banat, pod upravom domaćih Švaba, bio je neposredno vezan za Treći Rajh. U svakoj okupiranoj teritoriji fudbal je bio uključen u tokove koji su se u odnosnoj zemlji odvijali. Tako je fudbal u Bačkoj uključen u takmičenje u okviru Mađarske, Srema u okviru NDH.

Banat se, međutim, bitno razlikuje. Domaći Nemci nisu igrali fudbal, jer je sve mlađe muško stanovništvo bilo mobilisano pa nije ni imao ko da se bavi fudbalom.

U svim mestima gde je bilo uslova da se formiiraju klubovi pripadinika mađarske nacionalnosti, formirani su još u toku leta i jeseni 1941. godine. Sledeće 1942. godine organizovano je prvenstvo Banata u vidu takozvane mađarske lige, kojom su obuhvaćeni svi mađarski klubovi.

Srbi počinju da igraju tek od leta 1942. godime. U mestima gde je, pored Srba, bilo i nemačko stanovništvo, Srbima nije dozvoljeno igranje fudbala i osnivanje klubova. Tako se u Velikom Bečkereku, Velikoj Kikindi, Vršcu, Beloj Crkvi i Pančevu, Srbima ne dozvoljava osnivanje fudbalskih klubova. Mađari, međutim, u tim gradovima, izuzev Vršca i Bele Crkve, imaju svoje klubove.

Sadržaj

Da li ste znali...

da je nova zgrada Doma zdravlja predata na upotrebu 04.10.1986. godine, a iste godine 23. decembra Novi Bečej dobija i sportski centar sa halom?

O gradu