Fudbal posle Prvog svetskog rata

Fudbal se posle prvog svetskog rata razvijao znatno brže nego u predratnim godinama. To je sasvim razumljivo, kada se zna da su, po pravilu, prve godine po završetku rata, bile godine sveopšteg poleta, a naročito u privredi, kao bazi nadgradnje pa tako i sporta. Brže se razvijao u mestima, kao što je to već istaknuto, sa jevrejskim i mađarskim stanovništvom, jer je građanski stalež i posle rata uglavnom ostao iz te dve nacije. Klubovi, funkcioneri i igrači, bili su uglavnom oni predratni.

U posleratnom periodu skoro u svim gradovima današnje Vojvodine pokretači sportskog života bili su Jevreji. Sličnu ulogu su imali i pre rata, ali sad još naglašeniju, jer su Mađari bili potisnuti, a Srbi još nisu imali odraslih đaka niti su brojnije bili zastupljeni u trgovini i zanatstvu.

Faksimil plakata od 28. juna 1921. godine

Koliko su Jevreji bili angažovani u fudbaiu govori činjenica da je u Novom Sadu jedan od prvih klubovi bio Juda Makabi, u Velikom Bečkereku Kadima, u Subotici SAND, u Senti SAK, u Pančevu PSK itd. u čijim rukovodstvima su bili uglavnom Jevreji.

Jevreji su i u Novom Bečeju nosioci i pokretači posleratne fud-balske aktivnosti. Uz apotekara Bizeka, tu su bili i žitarski trgovac Kenig, zatim vlasnik Pivare u Vranjevu Gerber i dr. Nisu oni bili samo u upravi Kluba, nego je i dobar deo igrača bio iz redova Jevreja. Zahvaljujući toj njihovoj angažovanosti fudbal je u Novom Bečeju imao nešto povoljnije uslove nego u mnogim drugim mestima slične veličine. U uslovima visokih zarada u trgovini, kakvi su vladali u prvim godinama posle rata, bila je beznačajna žrtva izdržavanje jednog fudbalskog kluba čiji su troškovi bili vrlo skromni. Ali novobečejski fudbalski funkcioneri su čak izašli iz tih okvira i stvorili, za ondašnje prilike, malo neohičan odnos prema igračima. Dovedeno je više igrača sa strane, kojima je pored zaposlenja obezbeđen izvestan poseban tretman da bi igrali fudbal, tj. da u časovima treninga mogu odsustvovati sa posla.

Posle rata nastavio je sa radom TSE (Törökbecsei sport egylet) sa istom upavom kao i igračima koji su igrali i pre prvog svetskog rata, s tim da su se igračima pridružili i mlađi koji su stasali za prvi tim. Još uvek je na golu bio nezamenjiv Šipoš, zatim Šafranj na beku, pa Štrebl, Reže Hauzer, Geza Farkaš i Laoi Farkaš, Tibor Štaud i drugi. Klub igra utakmice sa timovima iz okolnih mesta: Starog Bečeja, Bačkog Gradišta, Mola, Ade, pa i sa klubovima iz Velike Kikinde i Velikog Bečkereka. Iz tih prvih godina sačuvan je jedan plakat za utakmicu sa Molskim atletskim klubom:

Ne znaju se rezultati tog prvog posleratnog kluba, ali na osnovu jedne vesti iz Torontala od 23. jula 1921. godine izgleda da je imao sasvim solidan sastav igrača, jer je sa VAC iz Velike Kikinde u Kikindi igrao nerešeno (1:1), pri čemu je TSE postigao prvi gol, preko centarfora Farkaša na centaršut Štrebla.

Ubrzo, posle ove utakmice u Kikindi, već krajem jeseni 1921. godine se vrše pripreme da se klub posle deset godina postojanja pripoji Sokolskom društvu u Novom Bečeju i da nosi njegovo ime.

Sadržaj

Da li ste znali...

da je naše mesto pedesetih godina XX veka u okviru Plivačkog kluba »Jedinstvo« imalo i svoju ekipu za vaterpolo?

O gradu