srenhu

Ide majka s kolodvora

Igre su uvek propraćene galamom i smehom. Ovu igru može da koristi neograničen broj dece. Deca stoje jedno pored drugog, držeći se za ruke, dok naspram njih stoji jedno dete koje je izabrano da bude majka. Ona se lagano kreće prema ostalima pevajući „Ide majka s kolodvora, dija, dija, de". Tada zastane ispred njih. Sada je red na decu, koja zajedno idu prema „majci", koja sada ide unazad i pevaju. „Šta će majka s kolodvora, dija, dija, de? Neizmenično šetajući jedni prema drugima, majka i deca dalje pevaju:

Majka: Ona hoće jednu ćerku, dija, dija, de" Deca: „A kako se ona zove, dija, dija de? Majka /kaže ima jednog deteta, npr./ „Ona se zove lepa Maja". Deca: „A šta će ona da bude, dija, dija, de" Majka: „ Ona će da bude krojačica, dija, dija, de". Deca: Mi ne damo lepu Maju, dija, dija, de", Majka: „Bil je dali il ne dali, ona će mi sama doći, dija, dija, de…

Na to, izabrana devojčica ide kod majke, i sada njih dve ponovo započinju igru pevajući držeći se za ruke. Ovo traje dok na njihovu stranu ne pređu sva deca, izuzev jednog, koji za novu partiju postaje „MAJKA".

Povezani članci