Ilija Koledin 1930.-1996.

Ilija je bio izuzetna ličnost Novog Bečeja u vremenu u kome je živeo.

Rođen je u siromašnoj radničkoj porodici u Vranjevu. Otac mu je bio radnik u ,,Poletu“ i sa skromnom platom. Uspeo je da obezbedi Iliji uslove za školovanje. Završio je 1957. godine Ekonomski fakultet u Beogradu kao najbolji student svoje generacije. Skroman, čak stidljiv, uspeo je da postane najbolji govornik među svojim kolegama. Mnogi od njih su sa uživanjem slušali njegove odgovore pri polaganju ispita na fakultaetu.

Po završetku studija, ostao je u Novom Bečeju gde je radio od 1957. do 1959. godine kao šef jednog sektora u Poljoprivrednom kombinatu „Biserno Ostrvo“. Njegove umne vrednosti i marljivost ubrzo su ga nametnule odgovornima za privredu u Opštini kao sposobnog mladog ekonomistu i već 1950. godine bude postavljen za generalnog direktora najvećeg novobečejskog preduzeća Industrije građevinske keramike ,,Polet“. ,,Polet“ je tada bilo preduzeće sa prilično zaostalom tehnikom i tehnologijom. Uglavnom je proces proizvodnje bio zasnovan na ručnom radu sa isključivom proizvodnjom crepa i cigle. Pri takvoj tehnici rada zapošljavalo je 350 uglavnom polukvalaifikovanih i nekvalifikovanih radnika.

Ilijinim dolaskom na čelo preduzeća ,,Polet“ se razvija u moderno industrijsko preduzeće sa automatizovanom proizvodnjom i obogaćenim asortimanom sa vrednijim i složenijim, po proizvodnji, keramičkih proizvoda. Taj razvoj i modernizacija bio je u kontinuitetu, tako, da je ,,Polet“ postao u pravom smislu reči gigant u proizvodnji građevinske keramike u bivšoj Jugoslaviji, sa 1250 zaposlenih.

Uspesi Ilijini u ,,Poletu“, i pored njegove izuzetne skromnosti nametnuli su ga, kao sposobnog privrednika, na čelo industrije građevinskog materijala Jugoslavije. Izabran je za predsednika Upravnog odbora Poslovnog udruženja industrije građevinskog materijala Jugoslavije, a ubrzo je izabran i za predsednika Saveta za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala Privredne komore Jugoslavije. Pored ovih funkcija u saveznim organima, bio je i dugogodišnji član, pa i predsednik izdavačkog saveta časopisa ,,Izgradnja“.

Pored rada u ,,Poletu“ i organizacijama jugoslovanskog karaktera, od velikog značaja je i njegova društvena aktivnost u Novom Bečeju. Bio je podpredsednik Opštine u dva saziva (mandata). Ovu funkciju je obavljao, paralelno sa radom u ,,Poletu“ , sa puno uspeha, baš kao da je to njegovo jedino i stalno zaposlenje. U godinama njegovog rada kao podpredsednika, Novi Bečej beleži vidne rezultate ne samo u privredi nego i u izgradnji društvenih objekata, saobraćajnica i dr.

Za svoj neumorni i samopregorni rad više puta je odlikovan i pohvaljivan.

Sadržaj

Da li ste znali...

da je Vladimir Glavaš diplomirao 1862. godine na Pravnom fakultetu u Pragu i da je posle pripravničkog staža otvorio advokatsku kancelariju u Novom Bečeju?

O gradu