Senji Janoš 1908.-1979.

Jani - kako smo ga svi zvali u Novom Bečeju - je izučio trgovinu i do kraja Drugog svetskog rata radio kao trgovac. Bio je vrlo vredan, skroman i pošten.

Zaslužuje da ostane nezaboravan svojim savesnim radom i odnosom prema građanima dok je bio predsednik, odnosno dugogodišnji podpredsednik Novobečejske opštine posle Drugog svetskg rata. Dok je bio na čelu nvobečejske opštine ostao je isto onako dobroćudan i blag, kao što je bio u svojoj mladosti trgovački pomoćnik kod Đure Krstića, gde se negovao ljubazan odnos prema mušteriji. On je takav odnos imao prema svakom Novobečejcu koji mu se kao čelniku Opštine obrati sa svojim problemima. Retko je sresti takve ljude na koje ,,vlast“ ne utiče, već ostaju prirodni-nepromenjeni-kakvi su bili, prema poznatima i nepoznatima, korektni, pažljivi i predusretljivi. Za takav svoj rad odlikovan je ordenom rada sa srebrnim vencem.

Pored sve angažovanosti poslovima dok je bio na čelu Opštine, pa kasnije i kao direktor mlina, gde je imao znatne investicione zahvate oko izgradnje velikog silosa, Jani je učestvovao u radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva i to ne kao običan član, već kao predsednik Vatrogasnog saveza Opštine Novi Bečej. U vreme njegovog predsednikovanja vatrogasno društvo u Novom Bečeju dobilo je svoj novoizgrađeni i lepo opremljeni Vatrogasni dom. Za taj svoj rad je odlikovan od Vatrogasnog saveza Jugoslavije vatrogasnom zvezdom I stepena.

Bio je vrlo muzikalan. Svirao je violinu i cimbalo i rukovodio je, u mladosti, orkestrom Trgovačke omladine sa kojim je postigao lepe uspehe na sokolskim sletovima. Posle Rata je organizovao orkestar ,,Petefi“ čiji je bio rukvodilac.

Nije se Jani zadovoljavao samo radom u muzičkim sastavima, već je, pored toga, želeo da unapredi i rad amaterskih pozorišnih družina u kojima je radio sve do smrti. Za rad u pozorišnoj sekciji nagrađen je 1957. godine violinom i zlatnim prstenom, a 1975. godine odlikovan je medaljom na kojoj piše: ,,1945-1975. Amatersko pozorište Novi Bečej“.

U mlađim životnim godinama bavio se šahom, gde je, kao i na svim drugim poljima svoje aktivnosi postigao, za naše prilike, posebno vredne rezullate. Bio je najbolji šahista Novog Bečeja do Drugog svetskog rata, kada mu se pridružio Stari Pal svojim odličnim igrama. U dopisnom šahu, koji je između dva svestska rata bi prilično popularisan putem dnevne štampe, Jani je, jedne godine, delio prvo mesto u Kraljevini Jugoslaviji.

Sadržaj

Da li ste znali...

da se prvi i jedini  bioskop »Vojvodina» posle  II svetskog rata nalazio u Zadružnom Domu, koji je izgrađen 1952. godine?

O gradu