Porodica Ištvanfi

Dr. Istvanffy Endre 1890. - 1916.

Dr.Endre je svetao lik ne samo svoje porodice, nego i Novog Bečeja, iako je kao mlad čovek u svojoj 26. godini života poginuo 8 maja 1916. u Prvom svetskom ratu.

Ostavio je trajan spomen na svoju govorničku darovitost. Održao je predavanje o Novom Bečeju u kome je, jednim slikovitim jezikom punim vedrine i izvanrednim stilom, prikazao život u Novom Bečeju posle Velike Bune od 1850-1890. godine. To predavanje je odštampano u štampariji Gige Jovanovića pod naslovom: Borbeni Novi Bečej 1850-1890., čiji deo je odštampan u pojedinim poglavljima knjige „Novi Bečej i Vranjevo kroz istoriju“.

Istvanffy Istvan 1840-1924.

Ištvan je bio dugogodišnji državni javni beležnik i istaknuti društveni radnik u Novom Bečeju. Njegova velika zasluga je što se Tisa i danas vijuga uz sam centar Novog Bečeja.

U vreme regulisanja toka reke Tise Ministarstvo Mađarske donelo je odluku da se ispravi tako, što će biti nekoliko kilometara udaljena od Novog Bečeja. Čim su doznali za ovu odluku građani Novog Bečeja su uputili u Budimpeštu delegaciju na čelu sa Istvaffy Istvanom koja će objasniti Ministru šta takva odluka znači za jedan grad koji za svoj razvoj ima da zahvali baš reci Tisi.

U svom odlučnom govoru ministru, između ostalog je rekao:

„.Lep je i slavan posao regulisanje reke, ako se to radi u pravilnom i poštenom smislu. Ali eksperimentisati milionima i baciti na prosjački štap ovaj kraj, zbog takozvanih „tehničkih planova“, rođenim u nemirnim i ambicioznim umovima-blago rečeno predstavlja nesavesnu i nepatriotsku uobraženost...

Klanjajući vam se, u ime našeg grada, s poštovanjem i sa poverenjem preklinjem da detaljno razmotrite probleme Turskog Bečeja i velikodušno sprečite ostvarivanje tog nemilosrdnog plana, koji bi naš grad i naš narod doveo do propasti.

Preklinjemo vas, Vaše visoko blagrodstvo, preduzmiote mudre i energične mere tako da istorija oda priznanje Vašem visokom blagorodstvu.“

Možda su baš ove reči učinile da Tisa teče onuda gde se od vajkada ukolotečila.

Sadržaj

Da li ste znali...

2.10.1944. godine oslobođeno Kumane, ušla Ruska vojska.

O gradu