Dr Vladimir Zdelar 1868 - 1926.

Dr Zdelar je prvi direktor novobečejske privatne gimnazije od 1924.-1926. godine.

Novobečejci mogu da zahvale Dr Zdelaru što su dobili privatnu gimnaziju s pravom javnosti kao i sve državne gimnazije. Doznavši da će Žombolj krajem 1923. godine biti predat Rumuniji, Kulturni pregaoci Novog Bečeja i Vranjeva su uputili zahtev Ministru prosvete Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, da se tamošnja državna srpska gimnazija premesti u Novi Bečej. Taj zahtev je odbijen sa objašnjenjem da u neposrednoj blizini postoje dve gimnazije: u Velikoj Kikindi i Velikom Bečkereku. Na sugestiju Dr Zdelara da se uputi zahtev pomenutom Ministarstvu, za osnivanje privatne gimnazije s pravom javnosti i da tako čitavo osoblje žomboljske gimnazije pređe u Novi Bečej. Novobečejci su u tom uspeli i za prvog direktora Gimnazije izabran je Dr Vladimir Zdelar, koji je pre Žombolja, bio dugogodišnji profesor II Muške gimnazije u Beogradu, a pre toga je već imao svoju privatnu školu u Beogradu. Tako, da ovaj poduhvat, za osnivanje i vođenje privatne gimnazije u Novom Bečeju, za njega nije bio nov i nepoznat.

Grob Dr Zdelara je sravnjen sa zemljom, a spomenik stoji uspravno, usamljen i zarastao u korovu.

Sadržaj

Da li ste znali...

3/26. juna 1926. godine postavlјeni na tornju Crkve u Kumanu novi satovi, kuplјeni u Zemunu.

O gradu