Dr Bogdan Davidović 1858-1922.

Dr Davidović je bio advokat, a poslednjih godina i Kraljevski javni beležnik. U prve dve decenije 20 veka skoro da nije bilo udruženja ili organizacije, a naročito srpske, u čijoj upravi nije bio jedan od najistaknutijih članova, a često i predsednik. Nije bilo javne priredbe ili manifestacije na kojoj on nije svojim lepim govorom, ili umnim predavanjem, upoznao prisutne sa značajem odnosne priredbe.

Imao je tu čast Dr Davidović, da 21. novembra 1928. godine, u ime Novobečejaca pozdravi ulazak srpske vojske u Novi Bečej na čelu sa pukovnikom Brigadirom Ristićem i kapetanom Milačićem.

Njegove 4 kćerke lepe i krupne bile su ponos Novog Bečeja. Jedna je bila udata za Milorada Vlaškalina bivšeg bana Dunavske banovine, druga za Branka Jeremića, geometra iz Novog Bečeja.

Bogdan je krstio Bogdana Čiplića. Ovaj je po kumu dobio ime.

Dr Davidović je izgradio lepu kuću na glavnoj ulici Novog Bečeja u kojoj se danas nalazi pošta.

Na žalost njegov grob je sravnjen sa zemljom, a spomenik zarasto u korovu.

Sadržaj

Da li ste znali...

da je nova zgrada Doma zdravlja predata na upotrebu 04.10.1986. godine, a iste godine 23. decembra Novi Bečej dobija i sportski centar sa halom?

O gradu