Porodica Šoljmoš

Istu sudbinu, kao i grobnica veleposednika Rohoncija, doživela bi i grobnica Šoljmoš, da nije 1980 godine ustupljena porodici i rodbini pokojnog Dr. Bele Farkaša, koji je te godine tu i sahranjen. Zahvaljujući toj promeni vlasništva grobnica se lepo održava i danas predstavlja, kao što je to bila i u svoje vreme, ukras novobečjskog katoličkog groblja.

Porodica Šoljmoš je imala veliko poljoprivredno imanje odmah po izlasku iz Novog Bečeja prema Kumanu sa desne strane, od kumanskog puta pa do Tise. Uz samu Tisu bilo je čitavo malo selo od dvorca i ostalih zgrada (14 zgrada) ekonomije Šoljmoš. To imanje je dobio njihov predak po ženskoj liniji Đula Urban kao miraz svoje žene, unuke Klare Šišanji. Bilo je to veliko imanje, od oko 700 jutara zemlje, sa posebno lepim zgradama od cigle pokrivene crepom i izuzetnom šumicom koja je opkoljavala lepi dvorac. Sve se to nalazilo uz samu dolmu na obali Tise, gde je danas ustava pri izlazu Kanala Dunav -Tisa - Dunav iz Tise kod Novog Bečeja.

Imanje je imalo šestdesetak jutara pod vinogradom i svoju staklenu bašu (oranžeriju) u kojoj je uzgajano povrće koje se isporučivalo kupcima u Segedin, Budimpeštu, Grac i Beč, a stizalo je i u Nemačku.

Jedan od potomaka, Elemer Šoljmoš, izgradio je lep dvorac u centru Novog Bečeja na tiskom keju. On je svima bio toliko drag da je smatran pravim simbolom Novog Bečeja. Na žalost srušen je, jer je po zamisli urbanista morao ustupiti mesto arhitektonski savremeno uobličenom Domu zdravlja.

Sadržaj

Da li ste znali...

Prema dosadašnjim proučavanjima utvrđeno je da se Tisa u novijoj geološkoj istoriji neprestano pomera prema zapadu.

O gradu