Opština u Vranjevu

Bivša opština u Vranjevu - Novi Bečej ulica Rajka Rakočevića broj 15.

Zgrada ie građena u „Ampir“ stilu (poseban sti arhitekture po uzoru na antičke građevine - monumentalnost - ozbiljnost), prvih decenija XIX veka, slično zgradama opština u Srpskom Krsturu, Mokrinu i drugo.

Građevina predstavlja lep primerak dobro očuvanog objekta koji skoro ništa nije izgubio od svojih prvobitnih stilskih osobina i određene funkcionalne namene svoga vremena, te radi svoje stilske i estetske vrednosti a i kao mesni istorijski objekt (bio je sedište opštine) registrovan je kao spomenik kulture (rešenjem Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Novi Sad broj 940/67. od 1. IV 1968. godine.). Ovu zgradu sada koristi SOUR „Sokolac” u poslovne svrhe.

Sadržaj

Da li ste znali...

17.4.1941. godine nemačka vojska ušla u Kumane.

O gradu