Crkva u Novom Bečeju

Ikonostas u srpskoj-pravoslavnoj crkvi Novi Bečej (hram Svetog Nikole).

U crkvi pod zaštitu zakona stavljen je ikonostas sa ikonama, zidno slikarstvo, dva trona - sedišta, kao i neki predmeti primenjene umetnosti (dva velika svećnjaka od drveta, služavnik od kovanog mesinga i petohlebnica od kovanog srebra).

Pretpostavlja se da je ikonostas radio Jeftimije Popović  ili Stefan Gavrilović, a zidne slike slikao je Pavle Simić oko 1858. godine.

Svi ovi predmeti predstavljaju dragocen materijal za proučavanje i razvoj istorije slikarskva i primenjene umetnosti u Vojvodini, pa su kao spomenicij kulture stavljeni pod zaštitu zakona (rešenjem Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Novi Sad broj 596 od 6. oktobra 1966.godine). Čarnojevića (pod čijim vođstvom je oko 1690. godine izvršena velika seoba Srba u Vojvodini). Pošto knjiga predstavlja veliku bibliografsku pa i istorijsku vrednost, zaštićena je kao spomenik kulture rešenjem Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Novi Sad broj 307 od 10.VI 1965.godine.

Međutim, prilikom obilaska spomenika, na licu mesta ova knjiga nije bila tamo (sveštenik u Bočaru nije mogao da je pronađe i kaže da mu o toj knjizi uopšte ništa nije poznato).“

Sadržaj

Da li ste znali...

3/26. juna 1926. godine postavlјeni na tornju Crkve u Kumanu novi satovi, kuplјeni u Zemunu.

O gradu