Požar u Novom Bečeju 1886. godine

O ovom požaru Ištvanfi Endre piše:

„...jednog suvog jesenjeg dana, baš u vreme velike oluje, izbio je požar u kući u sredini kumanačke ulice (na uglu današnjih ulica Lole Ribara i Brigadira Ristića - LM ). Vetar je svojim kovitlanjem razneo žeravicu po okolnim dvorištima i zgradama. Plameno more širilo se iz jedne ulice u drugu. Dimilo se na sve strane. Uz pomoć vatgrogasaca iz Starog Bečeja požar je ugašen do kraja dana. Veče je dočekalo oko trista porodica ispred ruševina i zgarišta svojih kuća. Pokrenuta je lokalna i državna akcija za prikupljanje priloga za porodice čija je imovina uništena u ovom požaru. Akciji se pridružio i sam Kralj, prilogom od 2.000 forinti. “

Pored ovog, u mojoj knjizi Novi Bečej i Vranjevo kroz istoriju izneo sam i podatak koje je Branislav -Bata Kiselički našao u notesu svoga dede u kome stoji:“ 24. septembra 1886. godine izgorelo je sto šest numeri“.

U međuvremenu došao sam do podatka o ovom požaru objavljenom u kikindskim novinama ,,Sadašnjost“ od 21. septembra 1886. godine gde piše, da je požar izbio 10 septembra u 2 sata po podne. Širenju požara je znatno doprineo vetar koji je tokom požara menjao pravac duvanja, pa time i pravac širenja vatre.

„U gašenju požara učestovale su vatrogasna društva iz Velikog Bečkereka, koje je došlo posebnim vozom, iz Starog Bečeja, Vranjeva, Melenaca, Beodre i Karlova koji „upotrebiše sve, što je samo bilo moguće, jali i najposle 150 domova i to sa malom iznimkom - sve srpski do zemlje izgore, izgore sva rana, svo pokućstvo, sva pića koju neumorni ratari sa velikom mukom za život spremiše...“

Ovaj podatak objavljen u listu ,,Sadašnjost“ smatram najverodostojnijim jer je on zabeležen deset dana posle izbijanja požara, dok su ostala dva zabeležena po sećanju. ,,Sadašnjost“ je bio list koji je izlazio jednom nedeljno te je zbog toga prošlo deset dana do objavljivanja vesti o požaru u Novom Bečeju.

Sadržaj

Da li ste znali...

da je ukupna dužina reke Tise 966 km, a da od toga kroz našu zemlju 164 km? Izvire u Karpatima na nadmorskoj visini od 1800 metara?

O gradu