Vodenice i vetranjače

Na Tisi kod Vranjeva bilo je 1862. godine 13 vodenica. Njihov raspored prikazao je na svom planu geometar Stefan Dilber. Prema tom planu postojala je i vetrenjača u Gradištu. To znači, da je pored onih iskazanih u knjizi „Novi Bečej i Vranjevo kroz istoriju...“ postojala još i ova.

Kao što se na prikazanom planu vidi, kafane su se, posebno one nižeg ranga - sa prostitutkama, nalazile i na samoj periferiji. Na prelazu iz Vranjeva u Novi Bečej kod Velikog magazina bile su u neposrednoj blizini dve s tim da se jedna nalazila na teritoriji hatara Vranjevo i zvala se „Crveni bircuz“, a druga desetak metara dalje na području hatara Novi Bečej „Bela Lađa“. O kafani ,.Bela Lađa" Vranjevački lekar Stevan Vasić. 11. avgusta 1862. godine, kada je i izrađen i ovaj plan, piše Magistratu kikindskog dištrikta da je jedno lice obolelo od sifilisa zaraženo ,,od neke bludnice u Beloj Lađi“

Sadržaj

Da li ste znali...

da je rešenjem iz 1948. godine romanska crkva Arača, kod Vološinova  (tadašnji naziv Novog Bečeja) stavljena pod zaštitu države?

O gradu