Dok jednom ne smrkne drugom ne svane

U drugoj polovini 19. veka, izgradnjom železnice žitarska trgovina u Novom Bečeju doživljava katastrofalan pad. Uloga Novog Bečeja u trgovini žitom se naglo smanjila, a značaj Kikinde kao tržišnog centra za žito naglo porastao.

To što se desilo sa Novim Bečejem, desilo se i svim drugim rečnim pristaništima i žitarskom trgovinom koja je cvetala pored njih.

Mita Kostić u svom članku „Propadanje dunavsko-savske trgovine usled pojave železnice" između ostalog kaže:

„Dotadanjim vodenim trgovačkim putem Tisa-Dunav-Sava-Kupa do Karlovca i dalje kolima do Jadranskog mora izgubio je svaku vrednost i brzo je napušten...

Ta skretanja ugarsko-slovenskog izvoza žita lađama sa vodenog na mnogo brži, kraći, lakši i jeftiniji železnički put znatno je oštetio Srbe žitarske trgovce, brodovlasnike, brodograditelje, lađare, i vozare, naročito u većim pristaništima i izazvale preorijentaciju u njihovom poslovanju i zamene u društvenoj strukturi. "

Pored izgradnje železnice na prelazak žitarske trgovine od Srba u ruke Jevreja uticao je i nagli razvoj proizvodnje i prometa uopšte i kada kapital pojedinaca nije bio dovoljan da opsluži ubrzani obrt kapitala, javlja se nova funkcija novca - novac kao kreditni kapital. On je doduše, bio u funkciji i ranije, ali sa marginalnom ulogom, a sada se nameće kao uslov daljeg privrednog napredka. U tu svrhu „niču" banke i štedionice i povezivanje kapitala u širokim geografsko-teritorijalnim razmerama. Žitarsku trgovinu u takvim uslovima u Novom Bečeju od Srba preuzimaju Jevreji.

Sadržaj

Da li ste znali...

Odlaskom Turaka, u slabo naselјen Banat počinje intenzivnije doselјavanje. Naselјavanje Srba, kako u Vojvodinu, tako i u Banat započeto Velikom seobom Srba 1690, pod vođstvom Arsenija Čarnojevića III. Bočar, izgleda, nije zahvaćen ovom kolonizacijom, pošto se posle 1564. godine prvi put kao naselјen pominje tek 1753. kao manje srpsko naselјe.

O gradu