Sudar „Princeze Jelene" i Broda „Banat" 1937.

Imao sam priliku da, u tišini tako jedne lepe letnje večeri na Tisi, na udaljenosti od nekih hiljadu metara vidim sudar „Princeze Jelene" sa jednim omanjim remorkerom „Banat" , vlasništvo firme Markus Šulc iz Pančeva.

Nas petorica skauta iz Novog Bečeja logorovali smo na bačkoj obali Tise jedno 3 kilometara nizvodno od Novog Bečeja. Veče, početkom avgusta 1937. godine sedimo ispred naših šatora, na raširenoj ponjavi, igramo tablanet pri polusvetlu fenjera okačenog o vrh šatora. Noć tiha, sem cvrčaka ništa se drugo ne čuje, a Tisa u to doba godine teče lenjo-samo što se ne zaustavi. Bila je mesečina, ili još reku i priobalje nije obuzeo mrak letnje noći. U tom sumraku, pored našeg logora, prošao je Tisom nizvodno u pravcu Beograda, omanji brod na koga ne bi ni obratili pažnju, da nas nije posebno osvetlio svojim reflektorom u želji valjda da vide šta predstavlja naša svetlost uz samu ivicu reke.

Nije prošlo nekoliko minuta, mi zaneti svojm igrom, čusmo, iz pravca kojim je otišao pomenuti brod, tup i snažan tresak. Svi smo u isti mah bacili karte i skočili do vode da vidimo šta se desilo. Pretpostavljali smo, videvši svetlost na reci, da je brod naleteo na „berečku skelu", koja se od prilike na tom mestu nalazila. Dok smo se mi prepirali da li je naleteo na skelu, ili je možda sudar dvaju brodova, primetili smo, da sa površine vode nestaje crveno, pa zeleno i svetio bočne sijalice, i reflektor koji sa broda baca svetlost po vodi da kruži svojom svetlošću po reci, shvatili smo da se radi o sudaru brodova.

Brzo smo skočili u svoja dva čamca i zaveslali prema mestu događaja. Nizvodno smo prilično brzo stigli, iako se radilo o udaljenosti većoj nego što smo predpostavljali - oko 2 kilometra. Kad smo stigli, brod „Banat" je već bio potonuo, a virio je iz vode samo dimnjak u visini od jednog metra iznad vode. Brod „Princeza Jelena" je ukotvljena na sredini Tise, svojim reflektorima osvetljavala površinu vode da bi pritekli u pomoć nastradaloj kuvarici sa broda „Banat".

Šta se desilo? Brod „Banat" je dolazio iz pravca Novog Bečeja prema Beogradu, a „Princeza Jelena" na svojoj redovnoj liniji iz Beograda u pravcu Novog Bečeja. Umesto da je držao svoju stranu „Banat" je počeo da prelazi na suprotnu, i u tom trenutku, kad je bio na sredini reke naleteo je na njega brod „Princeza Jelena" punom svojom brzinom i skoro ga prepolovila. Sa remorkera je spašeno jedanaest članova posade, dok se utopila jedina žena koja se nalazila, kao kuvarica, na brodu. Navodno, sa njom je na brodu bio i njen sinčić od 7-8 godina starosti i ona je spasiocima iz broda u koji je kuljala voda, dodala svoje dete. I dok ga je predavala u ruke spasilaca, nju je vodeni vakum, nastao u tom trenutnku, naglim punjenjem vode tonućeg broda, povukao za sobom. Brodari sa „Princeze Jelene" nadali su se da će se možda pojaviti na površinu vode, pa su zbog toga ostali na licu mesta još jedno pola sata posle sudara. Nadajući se najboljem u nesreći, žena je zauvek nestala u zamućenoj vodi Tise.

Sadržaj

Da li ste znali...

da su grof Lipot Rohonci, grof Karolj Leiningen od Vesterburga i Đula Urban bili novobečejski zetovi oženjeni za unuke spahije Pavla Hadžimihajla?

O gradu