Kako se vršio prevoz robe brodovima pre pojave parne mašine

Pre pojave parne mašine za vuču brodova korišćeni su ljudi ili stočna-konjska zaprega. Nizvodno su brodovi plovili snagom vodenog toka i pomoću vesala i jedara. Ali uzvodno i pri većem teretu, malo su pomagala jedra, već su za tu svrhu korišćeni najamnici-vuča ljudskom snagom, ili pomoću lađara-vozara konjskom zapregom. Radna snaga za vuču lađe regrutovana je uglavnom iz redova kažnjenika. Vuča lade bio, je vrlo težak i iscrpljujući rad, da je malo onih, koji su uspeli da svoju kaznu prežive.

Zaprežna vuča brodova odvijala se tako, što je na uže, dužine sto do stopedeset metara, koje se nazivalo „konjsko rudo", na svakih sedam stopa vezan čvor. Za te čvorove se levo i desno veže kratko uže „Pazer" , koje na kraju ima klin za koji se zakači " ždrepčanik" (vagir), na koji se upregne po par konja „paroša". Najbliže brodu upregnuta su jedno za drugim tri konja, a već dalje po par konja u zavisnosti od veličine broda, odnosno količine tereta. Prvi konj, ili „prednjak" ide sam. Za konjima ide brodar, koji ravna i oslobađa od prepreka uže konjske zaprege. Pri udesima najčešće stradaju poslednji konji i njima bliži „paroši". U nezgodama se na najbrži način seče uže i tako spašavaju ostali konji.

Za konjsku zapregu, kao i za ljudsku vuču, krčeni su, uz rečnu obalu, putevi koji su pored Tise bili po pravilu široki deset hvati. Te puteve su koristili i drugi, i ne samo za vuču brodova, ali je bilo zabranjeno po njima gonjenje stoke.

Brodska vuča predstavljala je posebnu veštinu, te su tim poslovima rukovodili stručni brodari. U Novom Bečeju je 1789. godine bilo 38, a u Velikom Bečkereku (Zrenjaninu) 18 brodara.

Posebnu teškoću za takav rečni saobraćaj na delu Tise kroz Banat predstavljale su mnogobrojne jaruge i rupčage, a često i šume i vodenice. Gudure i rupčage nalazile su se pored puteva na kojima se obavljala vuča brodova. Zabeleženo je na primer, prilikom jednog takvog tegljenja broda, u ataru današnjeg Novog Kneževca nastradalo je 9 konja. Vodenice i konopci, kojima su bile vezane za obalu, baš u delu reka kojim su prolazili brodovi, zadavali su brodarima posebne glavobolje.

Sadržaj

Da li ste znali...

da je u SRC „Jedinstvo“održano finale Kupa Jugoslavije za košarkašice 14.februara 1988. godine?

O gradu