Puškaranјe na železničkoj pruzi

Štab Kumanskog partizanskog odreda u zajednici s mesnim rukovodstvima Partije i SKOJ-a spremao je, međutim, ozbilјniju akciju: napad na Opštinu i Policijsku stanicu i palјenje vršalica i kamara pšenice određenih domaćinstava.

Vidi ceo tekst

Strelјanje i vešanje

Strelјanje i vešanje rodolјuba 19. septembra 1941. god. u Petrovgradu, među kojima je i Milutin Teodosin Beodranski

Vidi album

Sudbina toksičnih supstanci u vodenoj sredini

Danas tehnološko društvo generiše ogromne količine različitih zagađujućih materija, koje delom nastaju kao industrijski proizvod, a delom kao otpadna materija. Porast hemijskog zagađenja i njegovo dospevanje u životnu sredinu, rezultovalo je ispoljavanjem niza štetnih efekata. Zbog potencijalnog štetnog uticaja koje odredene hemijske komponente mogu imati na živi svet, nivo zagađujućih materija u životnoj sredini postao je značajan kriterijum za evaluaciju kvaliteta životne sredine.

Vidi ceo tekst

Obnova tornja na katoličkoj crkvi u Novom Bečeju

Posle urušavanja prve katoličke crkvice u Novom Bečeju 1800.g., koja je bila posvećena Svetom Vendelinu, 1804. godine postavljen je kamen temeljac za novu crkvu. Svečanom činu je prisustvovala i gospodarica spahiluka Klara Sisanji (1773 -1830).

Vidi ceo tekst

 

Rad partijske organizacije na širenјu revolucionarnog pokreta

U duhu direktiva o potrebi podizanja idejno-političkog nivoa članova KPJ, održana su u selu 1939. godine dva partijska kursa u kući Miće Trifunjagića i Slavka Stančića. Kroz njih su prošli partijski i omladinski rukovodioci Žarko Milankov, Spasoje Milankov, Sredoje Petrović, Mića Trifunjagić, Slavko Stančić, Ljubiša Stančić-Lapada, Ivan Aćimac, Panta Miškov, Jovan Mučalov i Dobrinka Stančić. Predavač za političko-teoretska pitanja bio je Ivan Vioglavin, a za političku ekonomiju Svetozar Solarov.

Vidi ceo tekst