srenhu

Tragovi

Voleo bih, u prvom snegu

Gde tuje stoje,

Pred kućom,

Neke naredne zime;

Da jedno dete

Utisne

Anđela

Nežno.

Da kraj njega ostavi ime.

 

I dve stope,

Uz stope moje.

Prva ljubav

Daleki dečak

Stoji na doku

Zagledan.

Tih.

 

Sunce napušta

Plavet duboku

I lјubi čempres

Između njih.

 

Daleki dečak

Sedi na doku

I Suton je tu...

 

Daleki dečak

Sa snom u oku.

Što čeka nju.

Što čeka nju...

Ruzmarin

Ruzmarin

U srcu

I stihu

Za tugu ovu

Bol moju tihu.

Ruzmarin.

 

Ruzmarin u srcu

I stihu.

Miriše.

San

Ako prestaneš da sanjaš

Ljubav

Kiša će voda postati.

Srce – pumpa.

Oblak – para.

Cvet – bilјka.

Moje oči – obične.

I pesma ova – kamen.

 

Ako prestaneš da sanjaš.

Ako prestaneš da sanjaš

Ljubav...

Crtež

Šalјem ti jedan

Nacrtan list.

Iznad njega – otvoren cvet.

Osmehnut oblak.

Zlatni krug sunca.

Vedrinu ptica...

Sav morski svet.

Ti ga na obraz,

Lagano stavi.

Oseti vetar.

Zažmuri.

Ozdravi.