srenhu

Molim pomilovanje

Kada duša nemirima treperi,

šta učiniti da je smiriš?

Kako joj pomoći da ne pati?!

Uputi me, molim te,

makar u snu,

anđele moj!

 

Nemoj biti samo nemi posmatrač.

Nagovesti mi, molim te,

anđele moj,

ali samo po volji tvorca.

Kako pomoći neprijatelju

da se smiri

i reći mu da ima oprost.

Uputi me, molim te,

makar u snu,

anđele moj!

 

Molim pomilovanje

za sav ljudski rod!

Molim pomilovanje

za tvoja čeda,

Gospode.

Molim oproštaj

za naše grehe ljudske.

 

Molim te, majčice presveta,

uzmi nas u naručje i oprosti.

Privi nas uz svoje skute,

jer smo bez tebe

izgubljena čeda.

Ja obična, malena

i grešna preklinjem,

sada nam je

potreban spas!

Legenda

Pričaju ljudi stariji

mlađima za pamćenje

negde duboko,

negde skriveno

u virovima nebeske dame

počivaju mošti

velikog ratnika.

 

Želeo je da bude tu,

baš tu, na obali Tise.

Na prostoru između

Novog Bečeja i Kanjiže.

 

Pričaju ljudi stariji,

tu, baš tu

dirnula ga je

lepota žena

i toplina ljudskih duša.

 

Stolećima ljudi

od nauke traže

dokaze o legendi.

Da li se u skutima

nebeske dame

nalaze mošti

Atile Biča Božijeg?

 

Ćuti Tisa

čuvajući veliku tajnu,

ćute nebeski anđeli,

ćute i tiski cvetovi.

Ali jedno ljudi zasigurno znaju

da je njihova reka sveta

i da je prava nebeska dama,

a njene tajne,

tajne,

možda i nisu

za obične ljude.

Šetači

Svakoga dana, moji novobečejci

lagano šetaju obalom Tise

gubeći se u beskrajnim talasima

nebeske dame.

Prelivaju se milioni iskričavih boja

sunca na zalasku.

 

U očima šetača seta, ushićenje i mir.

Kao da su svi prošli, sadašnji i budući

dani života sjedinjeni

u ovom božanskom trenutku

sunca na zalasku.

 

I tu, samo tu

na banatskoj obali Tise

kod Novog Bečeja,

osećaju ljubav, mir i pripadanje.

 

I tu, samo tu

na banatskoj obali Tise,

ljudi još čuvaju toplinu duše

i nežne osmehe

za slučajne šetače.

Nebeska dama

U mome kraju, u mome Banatu,

žita klasaju,

a nebeska dama, Tisa - cveta!

Jeste li videli igde to čudo sveta?

Kada se napreže bremenita

od života u sebi,

njena se površina blago zatalasa

i zapeni

i sve živo u njoj i oko nje,

vidljivo i skriveno, zatreperi.

Toga se dana, novobečejci

lagano šetaju obalom i strpljivo čekaju.

 

U mome kraju, u mome Banatu,

žita klasaju,

a nebeska dama, Tisa - cveta!

Jeste li videli igde to čudo sveta,

osim kod nas i u Kitaju?

Pred zoru sve utihne, pa zatreperi...

Vodena se lepotica zatalasa,

oseti se muzika rađanja i Ijubavi

tvorca.

Tiska se površina zabeli

kao da je posuta

milionima pahulja i leptirića.

Rađaju se tiski anđelčići - cvetovi.

A popodne, popodne

čuju se svatovi sa nebesa do sumraka.

Toga se dana vremešniji novobečejci

pozdravljaju ne sa: „Dobar vam dan",

već sa strahopoštovanjem šapuću:

„Tisa je cvetala".

 

U mome kraju, u mome Banatu,

žita klasaju,

a nebeska dama, Tisa - cveta!

Jeste li videli igde to čudo sveta?

Volite se ljudi

Kada je dobro,

onda je lako.

Kada je teško,

čini se nemogućim.

Ali, sve je moguće,

ako postoji volja.

Volite se ljudi!

 

Kada vas gricnu,

šutnu, povrede,

uzvratite, ako baš mora.

Ali, nemojte otići

dok dotični ne shvate

da treba oprostiti

i primiti oprost.

Ako to ne učinite,

izješće vas

sopstveni nemiri.

Volite se ljudi!

 

Čovek najžešće

povređuje sebe,

ako ne ume da prašta

i čini dobra dela.

Nakon toga je sve

mnogo, mnogo lakše.

Volite se ljudi!

 

Naravno, postoje

različiti oblici ljubavi.

Odaberite pravi

za pravu priliku

i nikada nemojte prestati.

Volite se ljudi!

 

Jer samo kroz ovaj

božanski titraj

možete slediti

pravi put duge,

možete slediti put

svog duhovnog sazrevanja.

Volite se ljudi!