srenhu
Politički rad Jovana Veselinova i drugova

Politički rad Jovana Veselinova i drugova

Jovan Veselinov, metalski radnik, rođen je u Kumanu 20. januara 1906. godine. Kao omladinac učestvovao je u radničkom pokretu u Kumanu. Od 1924. godine bio je sekretar organizacije NRPJ. Od 1926. do 1930. godine studirao je u Moskvi na Komunističkom univerzitetu nacionalnih manjina zapada. Po odluci CK KPJ vratio se u Jugoslaviju u rukovodstvo CK Skoja. Početkom jula 1930. godine upućen je na rad u Vojvodinu po partijskoj liniji. U prvo vreme Veselinov je živeo ilegalno u Zrenjaninu kod Miše i Barbare Seleši. Imao je zadatak da obnovi i učvrsti partijske i skojevske organizacije. Iako bez dovolјno materijalnih i tehničkih sredstava, on i komunisti sa kojima je sarađivao uspeli su da za 1. avgust, međunarodni antiratni dan, objave letke na mađarskom i srpskom jeziku. Leci su 4. avgusta osvanuli na ulicama i u dvorištima Zrenјanina.

Vidi ceo tekst

Povezani članci