Ruža Šulman (1917–1941)

Ruža Šulman (1917–1941)Ruža Šulman bila je revolucionarka i učesnica Narodnooslobodilačke borbe. Rođena je 6. januara 1917. u Velikom Bečkereku. Tamo završava osnovnu školu i trogodišnju akademiju. Veoma brzo se upoznala sa levičarskim idejama i priključila se omladinskoj komunističkoj organizaciji. Upoznaje Koču Kolarova 1936. i ulazi u SKOJ. Učestvovala je u različitim partijskim aktivnostima, zbog čega je uhapšena 1937. Primljena je u KPJ 1938. posle čega intenzivira rad. Ponovo je uhapšena, zajedno sa više svojih partijskih drugova 1940. U to vreme je već bila verena za Kolarova, a policija ju je pritiskala i batinala kako bi odala svog budućeg muža. Ona nije dala informacije i oslobođena je posle višednevnog ispitivanja. Ruža Šulman bila je hrabra i inatna, pa ništa nije rekla ni nacističkim ispitivačima koji su je mučili nakon hapšenja 23. jula 1941. Streljana je zajedno sa Kočom Kolarovim, Aldanom, Arsenovim i Frankom na Bošnjakovom salašu 26. jula 1941. Po njoj se zove ulica u Zrenjaninu, kao i naselje koje se formiralo u okolini te ulice.

O gradu