banerKIA3

O Ištvanu Ištvanfiju, javnom beležniku Turskobečejskog okruga, koji je pored predanog obavljanja svog državno-činovničkog posla ostavio neizbrisiv trag u javnom životu našeg mesta, u svojoj knjizi  Mađarski javni beležnici u južnim krajevima (Magyar közjegyzők Délvidéken) Gabor Rokolja (Rokolya Gábor) piše sledeće:

Ištvan Ištvanfi rođen je u Turskom (Novom) Bečeju 8. januara 1840. godine. Na Peštanskom naučnom fakultetu je izučavao pravne nauke u periodu od 1852. do 1862. godine. Advokatski ispit je položio oko 1865. godine, takođe u Pešti. Nakon toga kao advokat radi u svom rodnom mestu. U braku sa Belteki (bélteki), Vilmom Kepeši (Képessy Vilma) postaje otac troje dece: Endrea, Vilme (koja će se kasnije udati za dr Janoša Rafaija) i Etelke (koja će se udati za dr Đulu Balatona).

 Vidi ceo tekst

Tags:
panel
5820
Članaka
panel
5977
Fotografija

Poslednje fotografije

19.11.2020. (65 fotografija)
Svadbe i običaji

Računi i pisma...


22.12.2020. (20 fotografija)
Zemljoradnja i stočarstvo

Fotografije i dokumenta Zavičajne spomen sobe u Kumanu


05.08.2020. (7 fotografija)
Svečanosti i provodi
Svečanosti i provodi

04.01.2020. (20 fotografija)
Kumane
Čudesni crteži profesora Letića
31.08.2020. (30 fotografija)
Folklor Kumana
Folklor Kumana

29.09.2020. (8 fotografija)
Svečani doček crkvenih zvona

Pravoslavna crkva Svetih arhanđela Mihaila i Gavrila u Kumanu

Da li ste znali...

da u Novom Bečeju ima dve pravoslavne i dve katoličke crkve, luteranska, mala crkva ili manastir, crkva Arača, Stankovićeva zadužbina i mala kapela u katoličkom groblju?