banerKIA3

Kad je moj članak pod natpisom „Kumane" izašao u „Jugoslovenskom Dnevniku" od 2. VIII. o.g. br. 202. primlјen je od mojih parohijana oduševlјeno, čitan je po skupovima, po ćoškovima pred gomilama slušalaca, te se čula želјa, da se ista otštampa u vidu jedne knjižice i u narod, u parohiju moju, unese.

Odazivajući se želјi mojih parohijana, kojima preko 50 godina zalazim sa osvećenom vodom da im domove poškropim; i gde sam ih tokom pola veka na hilјade krstio, venčao i sahranio; s kojima evo 51 godinu delim i dobro i zlo, — rešio sam se, da im želјi u susret izađem, te im dajem svojim iždivenijem ovu knjižicu, da bi iz nje bar nešto saznali iz istorije moga sela, iako znam, da delce ovo neće izdržati kritiku nekog strogog naučenika, jer nije ni pisano strogo naučno, već su u njem samo nekoja zrnca iz istorije ovoga sela, koja će, uveren sam, zadovolјiti moje parohijane za koje je, u prvom redu i pisano.

Vidi ceo tekst

Tags: ,
panel
5820
Članaka
panel
5977
Fotografija

Poslednje fotografije

19.11.2020. (65 fotografija)
Svadbe i običaji

Računi i pisma...


22.12.2020. (20 fotografija)
Zemljoradnja i stočarstvo

Fotografije i dokumenta Zavičajne spomen sobe u Kumanu


05.08.2020. (7 fotografija)
Svečanosti i provodi
Svečanosti i provodi

04.01.2020. (20 fotografija)
Kumane
Čudesni crteži profesora Letića
31.08.2020. (30 fotografija)
Folklor Kumana
Folklor Kumana

29.09.2020. (8 fotografija)
Svečani doček crkvenih zvona

Pravoslavna crkva Svetih arhanđela Mihaila i Gavrila u Kumanu

Da li ste znali...

da je zdravstvena stanica i porodilište u Novom Bečeju 1948. godine brojalo osam zaposlenih; dva lekara, dve babice, dve čistačice i dva administrativna radnika?