Okanj bara

Okanj bara

dr Biljana PanjkovićInicijativu za pokretanje postupka stavlјanja pod zaštitu područja Okanj bare pokrenulo je Društvo za zaštitu životne sredine „Okanji iz Elemira i Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.

Zavod za zaštitu prirode Srbije, je područje Okanj bare i okolnih  slatinskih i vlažnih staništa uvrstio u Srednjoročni programa rada za period 2006 -2010, radi uspostavlјanja zaštite. Valorizaciju prirodnih vrednosti ovog područja vršila je radna jedinica toga Zavoda u Novom sadu (sada Pokrajinski zavod za zaštitu prirode) koja je izradila studiju zaštite.

Mada je studija zaštite završena još 2008. godine, ona je morala da se uskladi sa odredbama Zakona o zaštiti prirode iz 2009. godine, odnosno sa izmenama koje su nastale u citiranom zakonu 2010. godine („Sl. Glasnik RS", 36/09, 88/10 i 91/2010).

Iz tih razloga, a na osnovu člana 42 Zakona o zaštiti prirode Pokrajinski zavod za zaštitu prirode sačinio je studiju zaštite kao stručno-dokumentacionu osnovu za uspostavlјanje zaštite Specijalnog rezervata prirode „Okanj bare" kao zaštićenog područja I kategorije - od međunarodnog, nacionalnog, tj. izuzetnog značaja.

Studiju dostavlјamo Vladi Republike Srbije, odnosno Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja radi donošenja Uredbe o zaštiti Specijalnog rezervata prirode „Okanj bare".

 

Park prirode Rusanda

 

Autor

dr Bilјana Panjković

Datum

09 April 2022

Tagovi

Turizam